15 lipca 2024

I Zamojski Indywidualny Turniej w Kręgle

Artis Hotel & SPA zaprasza 26 kwietnia 2012 r. do wzięcia udziału w I Zamojskim Indywidualnym Turnieju w Kręgle. W zawodach mogą uczestniczyć osoby, które ukończyły 18 rok życia: kobiety i mężczyźni oraz osoby niepełnoletnie za pisemną zgodą obojga rodziców/opiekunów i w ich obecności.

Reklamy

Celem imprezy jest popularyzacja gry w kręgle jako nowej formy wypoczynku i spędzania wolnego czasu oraz wprowadzenie imprezy jako cyklicznej.

Rozgrywki odbędą się w Klubie Absens Carens – Artis Hotel & SPA (Sitaniec 1, Zamość). Niezwykła atmosfera tego miejsca z pewnością pozwoli Państwu odpocząć po ciężkim dniu, a gra w kręgle okaże się znakomitą formą rozrywki. To bez wątpienia miejsce, w którym można spotkać się z rodziną, przyjaciółmi i zagrać w kręgle, łącząc jednocześnie sport i znakomitą rozrywkę. Kręgielnia posiada dwa nowoczesne, w pełni skomputeryzowane tory, dzięki czemu można w komfortowych warunkach rozgrywać turnieje.

Reklamy

W zawodach mogą uczestniczyć osoby, które ukończyły 18 rok życia: kobiety i mężczyźni oraz osoby niepełnoletnie za pisemną zgodą obojga rodziców/opiekunów i w ich obecności.

Dla zwycięzców przewidziano atrakcyjne nagrody. Organizatorami zawodów są ARTIS Hotel & SPA i menedżer imprez sportowych Tomasz Pakuła.

Reklamy

Opłata startowa wynosi 20,00 zł/osoba. Zgłoszenia oraz wszelkie pytania przyjmowane są do 23 kwietnia pod numerem tel. 517 787 627 oraz e-mailem: tomekp26@op.pl.

Program rozgrywek wraz regulaminem jest podany na stronie www.hotelartis.com.

 

REGULAMIN IMPREZY – I ZAMOJSKI TURNIEJ W KRĘGLE 

I. Regulamin Imprezy. 

Niniejszy Regulamin określa zasady organizacyjne, uczestnictwo i udział w I Zamojskim Turnieju w Kręgle.

 

II. Cele Imprezy.

Celem Imprezy jest:

– Popularyzacja gry w kręgle jako nowej formy wypoczynku i spędzania wolnego czasu,

– Zabezpieczenie spędzenia czasu wolnego oraz aktywnych form wypoczynku,

– Wprowadzenie imprezy, jako cyklicznej, do kalendarza imprez.

 

III. Organizator.

Klub Absens Carens – Artis Hotel & SPA

 

IV. Uczestnictwo.

1. W zawodach mogą uczestniczyć osoby, które ukończyły 18 rok życia: kobiety i mężczyźni oraz osoby niepełnoletnie za pisemną zgodą obojga rodziców/opiekunów i w ich obecności.

2. Nie ma podziału na kategorie ze względu na płeć.

3. Warunkiem uczestnictwa jest dokonanie zgłoszenia (tomekp26@op.pl). Deklarację uczestnictwa należy złożyć przed startem zawodów wraz z opłatą startową 20,00 zł/osoba. Dla każdego uczestnika turnieju 1 napój + przekąska gratis.

 

V. Miejsce, terminy i czas rozgrywania zawodów.

Miejsce:

Klub Absens Carens / Artis Hotel & SPA, Sitaniec 1, 22-400 Zamość

 

Terminy i czas: 

1.

Do 23 kwietnia (poniedziałek) 2012 do godziny 24:00

Przyjmowanie zgłoszeń do zawodów.

2.

24 kwiecień 2012 (wtorek) godzina 10:00

Losowanie i ustalenie poszczególnych grup oraz czasu rozgrywek.

3.

26 kwiecień (czwartek) 2012 od godziny 16:00

Turniej.

 

VI. Zgłoszenia: 

Zgłoszenia należy dokonać w następujący sposób:

– osobiście w Recepcji Hotelu Artis, Sitaniec 1, 22-400 Zamość 

od 3 kwietnia do 23 kwietnia 2012 r. do godz. 15.00 (proszę pamiętać o odbiorze pokwitowania za opłatę startową)

– za pośrednictwem poczty elektronicznej kontaktując się z współorganizatorem tomekp26@op.pl .

Opłatę startową należy uregulować przed startem zawodów max w dniu

 26 kwietnia 2012

 

UWAGA! KAŻDY UCZESTNIK ZAWODÓW musi wypełnić przygotowany przez ORGANIZATORA zawodów niżej wymieniony formularz:

Deklaracja uczestnika w I Zamojskim Turnieju w Kręgle. Formularze będą przygotowane przez Organizatora do pobrania w Klubie Absens Carens w dniu turnieju, dostępne również do pobrania na stronie internetowej: www.hotelartis.com.

VII. Przepisy i zasady gry w bowling.

Przepisy:

I Zamojski Turniej w Kręgle będzie rozgrywany zgodnie z niniejszym regulaminem zasadami i przepisami ustalonymi przez Organizatora.

Ustalenia organizacyjno – porządkowe:

1. Wszyscy uczestnicy Turnieju Indywidualnego, będą podzieleni na grupy – ilość grup jest uzależniona od ilości zgłoszeń, max. ilość zawodników w jednej grupie 6.

2. W poszczególnych grupach turnieju zawodnicy rozegrają gry systemem „każdy z każdym”.

3. Każda gra składa się z 10 rund, w każdej rundzie zawodnik jest upoważniony do oddania 2 rzutów.

4. O kolejności miejsc w grupie w turnieju indywidualnym decyduje łączna liczba punktów zdobytych w 10 rundach.

5. Do finału awansują zawodnicy, którzy zajęli 1. i 2. miejsca w grupie. Osoby, które zajmą miejsca 3. i 4. wchodzą do specjalnie utworzonej grupy i grają „każdy z każdym”. Zwycięzca tej grupy awansuje do finału ogólnego.

6. Szczegółowe zasady gier i ich kolejność zostaną ustalone w dniu 24 kwietnia 2012 roku o godz. 10.00 podczas losowania.

 

ZASADY GRY W BOWLING (kręgle):

1. 1 rozgrywka składa się z 10 rund. 

2. W każdej rundzie gracz ma do dyspozycji dwa rzuty kulą. 

3. Jeżeli przy pierwszym rzucie każdej rundy gracz strąci wszystkie 10 kręgli, to jest to tzw. strike i drugiego rzutu nie wykonuje. 

4. Dwa strike za sobą to „double”, a trzy to „triple”. 

5. Jeżeli po pierwszym rzucie gracz nie strącił wszystkich kręgli, następuje drugi rzut. 

6. Po strąceniu wszystkich kręgli w drugim rzucie gracz uzyska tzw. „spare”. 

7. W wypadku, gdy po drugim rzucie pozostaną jeszcze nie strącone kręgle, wtedy wynik nazywa się „open frame” i gracz zdobywa tyle punktów, ile strącił kręgli. 

8. W czwartej rundzie gracz ma do dyspozycji trzy rzuty, a jeżeli w poprzedniej rundzie został mu zaliczony „strike” lub „spare” zostają mu tylko dwa rzuty. 

9. Kolejność startujących zawodników i poszczególnych grup ustalona zostanie przez losowanie. 

10. Jednocześnie startują dwie grupy na dwóch niezależnych torach; rywalizują o uzyskanie jak najlepszego wyniku grając systemem „każdy z każdym”. 

11. Do finału awansują gracze, którzy zdobyli największą ilość punktów.

 

NA KRĘGELNI OBOWIĄZUJE MIĘKKIE OBUWIE SPORTOWE.

  

VIII. Ubiór zawodników, sędziowanie, protokół zawodów, wyniki.

1. Wszystkich uczestników obowiązuje MIĘKKIE OBUWIE SPORTOWE oraz luźny strój zapewniający swobodę ruchów.

2. Po każdej grze, będzie sporządzony protokół, na podstawie którego będą ustalane wyniki w poszczególnych grupach.

3. Protokoły ze spotkań będą udostępniane do wglądu.

 

IX. Nagrody.

1. Przewiduje się nagrody: 

  Za zajęcie I miejsca  

  Za zajęcie II miejsca  

Za zajęcie III miejsca

 

X. Postanowienia końcowe

1.Organizatorowi przysługuje prawo do ostatecznej interpretacji Regulaminu Turnieju w kwestiach sportowych oraz do pozaregulaminowej ingerencji w rażących przypadkach działania na szkodę idei i ducha organizacji Zawodów.

2. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian do niniejszego Regulaminu.

3. Organizator nie odpowiada finansowo, ani materialnie za żadne rzeczy, ani przedmioty uczestników imprezy, które zostały wniesione na miejsce odbywającej się imprezy. 

4. Wszelkie informacje udzielane są pod numerami tel. 517-787-627