II Hrubieszowski Cross Konstytucji 3 Maja

HrubieszówHrubieszów

Reklamy

28 kwietnia na stadionie Hrubieszowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji odbędzie się II Hrubieszowski Cross Konstytucji 3 Maja. Poniżej regulamin i program minutowy imprezy.

***

II HRUBIESZOWSKI CROSS KONSTYTUCJI 3 MAJA
REGULAMIN

Impreza sportowa odbędzie się 28.04.2009r.

Patronat: Burmistrz Miasta Hrubieszowa

Organizatorzy: MKS „Unia” Hrubieszów, HOSiR Hrubieszów.

Cel imprezy: Upamiętnienie rocznicy uchwalenia Konstytucji 3-Maja. Popularyzacja biegania wśród dzieci i młodzieży, jako prostej formy rekreacji ruchowej.

Termin i miejsce: 28.04.2009 /wtorek/ – obiekty otwarte HOSiR.

Warunki uczestnictwa: w zawodach mogą brać udział wszyscy chętni posiadający ważne badania lekarskie. Dzieci i młodzież szkolna występują pod opieką nauczycieli i wychowawców. Każdy zawodnik musi posiadać czytelnie wypełnioną kartę startową wg załączonego wzoru.

Nagrody: Indywidualnie za miejsca I – III w każdej kategorii wiekowej medale, za miejsca I – VI dyplomy. Drużynowo za I miejsca – puchary w kategoriach: przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazja, szkoły ponad gimnazjalne. Nauczyciele za miejsca I –III otrzymują puchary za największą liczbę podopiecznych startujących w zawodach, przyjmując punktację 1 zawodnik = jeden pkt.

***

PROGRAM MINUTOWY IMPREZY

10.30 – Otwarcie imprezy
10.45 – Przedszkolaki (dziewczynki – rocznik 2002 i mł.) dystans 200 m
10.50 – Przedszkolaki (chłopcy – rocznik 2002 i mł.) 200 m
10.55 – Dziewczęta rocznik 2001 – 200 m
11.00 – Chłopcy rocznik 2001 – 200 m
11.05 – Dziewczęta rocznik 2000 – 300 m
11.10 – Chłopcy rocznik 2000 – 300 m
11.15 – Dziewczęta rocznik 1998 i 1999 – 600 m
11.20 – Chłopcy rocznik 1998 i 1999 – 600 m
11.25 – Dziewczęta rocznik 1996 i 1997 – 600 m
11.30 – Chłopcy rocznik 1996 i 1997 – 600 m
11.35 – Dziewczęta rocznik 1995 – 600 m
11.40 – Chłopcy rocznik 1995 – 600 m
11.45 – Dziewczęta rocznik 1993 i 1994 – 600 m
11.50 – Chłopcy rocznik 1993 i 1994 – 600 m
12.00 – Dziewczęta rocznik 1991 i 1992 – 1000 m
12.10 – Chłopcy rocznik 1991 i 1992 – 1000 m
12.20 – Dziewczęta 1990 i starsze – 1000 m
12.30 – Chłopcy 1990 i starci – 1000 m.

HOSiR

Hrubieszow LubieHrubie 2009