15 czerwca 2024

Na co w 2013 r. klub MKS Unia Hrubieszów wydał dotacje otrzymane z budżetu miasta

W 2013 roku klub jako organizacja pozarządowa, pozyskał z dwóch konkursów na realizację zadań publicznych w dziedzinie sportu, organizowanych przez Gminę Miejską Hrubieszów – 268.500,00 zł. i na taką kwotę zawarł z gminą umowy na wykorzystanie tych dotacji.

Reklamy

Środki pozyskane z dotacji, zgodnie z zawartymi umowami, zostały przez klub wykorzystane na finansowanie następujących zadań realizowanych przez trzy sekcje sportowe: piłki nożnej, podnoszenia ciężarów i lekkiej atletyki:

– wynagrodzenia kadry szkoleniowej wraz z pochodnymi (ubezpieczenia, podatki) – 91.660,71 zł. tj. 34,14 %

Reklamy

– zakup sprzętu oraz strojów sportowych – 17.083,81 zł. tj. 6,36 %

– organizację szkolenia i zawodów sportowych oraz udział zawodników w zawodach, w tym także zgrupowania sportowe – 107.647,99 tj. 40,10 %

Reklamy

– stypendia sportowe – 45.867,49 zł. tj. 17,08 %

– koszty admin. (m.in. usługi pocztowe i telekomunikacyjne, internet, mat. biurowe i eksploatacyjne do sprzętu biurowego, itp.) oraz koszty zatrudnienia stażystów – 6.240,00 zł. tj. 2,32 %

Na poszczególne sekcje sportowe działające w klubie wydatkowano:

– sekcję piłki nożnej – 189.995,74 zł. tj. 70,76 % (seniorzy – 109.496,22 zł., grupy młodzieżowe -80.499,52 zł.)

– sekcję podnoszenia ciężarów – 41.503,78 zł. tj. 15,46 %

– sekcję lekkiej atletyki – 30.760,48 zł. tj. 11,46 %.

 

Na szczegółowe rozliczenie dotacji i złożenie sprawozdania Burmistrzowi Miasta, zgodnie z warunkami konkursów na ich udzielenie oraz umowami z Gminą Miejską Hrubieszów, klub ma termin do 30 stycznia 2013 r.

Dzięki m.in. powyższym dotacjom z budżetu miasta, możliwe było szkolenie zawodników Unii i ich start w zawodach rangi Mistrzostw Świata, Mistrzostw Polski, Olimpiadach Młodzieży i wielu innych. Ich efektem są medale i wiele miesjsc punktowanych.

Kompleksowe podsumowanie 2013 r. nastąpi po sporządzeniu bilansu. Uczynione to zostanie na Walnym Zebraniu Sprawozdawczo-Wyborczym Członków Klubu w m-cu maju br.. Podamy je także do publicznej wiadomości na stronie internetowej klubu oraz z racji, że posiadamy status organizacji pożytku publicznego także na stronie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.


źródło: mksuniahrubieszow.pl