19 czerwca 2024

Podział funkcji w Lubelskim Związku Piłki Nożnej

W Lubelskim Związku Piłki Nożnej nastąpił podział funkcji. Działacze z Zamojskiego Okręgowego Związku Piłk Nożnej znaleźli się w Zarządzie i Komisji Rewizyjnej LZPN.

Reklamy

Zarząd LZPN:
Wiceprezes ds. Rozgrywek: Stanisław Pryciuk
Członek Zarządu: Jerzy Bojko
Członek Zarządu: Jarosław Piskorski
 
 
Komisja Rewizyjna Lubelskiego Związku Piłki Nożnej:
Przewodniczący: Andrzej Swacha
Członek Komisji: Jan Madyński
 
Wszyscy są z terenu działania Zamojskiego Okręgowego Związku Piłki Nożnej. Kadencja władz związku trwać będzie w latach 2012-2016.