29 maja 2024

Powiatowy drużynowy turniej SZS w tenisie stołowym – regulamin

We wtorek 18.12.2012 r. w hali sportowej Zespołu Szkół Miejskich nr 3 w Hrubieszowie odbędzie się powiatowy drużynowy turniej Szkolnego Związku Sportowego w tenisie stołowym.

TENIS STOŁOWY DRUŻYNOWY

 

1. Uczestnictwo.

Zawody rozgrywane są zgodnie z przepisami PZTS.

W zawodach biorą udział drużyny dziewcząt i chłopców. Drużynę stanowią uczniowie jednej szkoły.

Zespół liczy 2 dziewczyny lub 2 chłopców + 1 rezerwowy. Zawodnik rezerwowy może występować w danym meczu tylko w grze podwójnej, a w kolejnym meczu może być zawodnikiem podstawowym.


2. Sposób przeprowadzenia zawodów:

System wyłaniania mistrza  uzależniony jest od liczby uczestniczących drużyn.

Pucharowy – do 2 przegranych, z prawej strony I i II miejsce, z lewej strony III miejsce i dalsze.

Kolejność gier jest następująca:

I rzut  A – X,           B – Y

II rzut    Gra podwójna

III rzut A – Y  ,          B – X

Mecz rozgrywany jest do 2 wygranych setów


3. Kategorie wiekowe

– igrzyska  w dwóch kategoriach urodzeni w 2000-2001 (młodsi nie mogą) oraz  2002 i młodsi.     

– gimnazjada    urodzeni 1997 i młodsi

– licealiada       urodzeni 1993 i młodsi

                                        

4.Termin i miejsce zawodów powiatowych

18.12.2012 r. – wtorek

   –  igrzyska        godz.8.30

   – gimnazjada    godz.10.00

   – licealiada       godz.11.00

 Zespół Szkół Miejskich nr 3 w Hrubieszowie ul.Zamojska 16


5. W finałach rejonowych  uczestniczą po 2 zespoły z powiatu w każdej kategorii wiekowej.

–  igrzyska         dn.18.01.2013 r.     Hrubieszów

–  gimnazjada    dn.30.01.2013 r.     Szczebrzeszyn

–  licealiada       dn.17.01.2013 r.      Hrubieszów

 

O wszystkich sprawach nie ujętych w niniejszym regulaminie decyduje organizator.

 


Czy wpłaciłeś już wpisowe do zawodów!

Utrzymuje się decyzję Zarządu LW SZS z dnia 9.06.2001 r. że, każda szkoła (jednostka pedagogiczna) biorąca udział w rozgrywkach prowadzonych przez SZS winna opłacić wpisowe w wysokości 100 zł na rok szkolny 2012/2013 (szkoły małe do 100 uczniów – 50 zł) na konto  LW SZS.

 

Lubelski Wojewódzki Szkolny Związek Sportowy

20-101 Lublin Al. Zygmuntowskie 5

Nr konta:  

56 1160 2202 0000 0001 8622 5343 

Bank Millennium S.A

 

Z tego wpisowego opłacamy również ubezpieczenie uczestników, opiekunów, sędziów, organizatorów wszystkich zawodów organizowanych przez SZS.

Każdy zespół startujący w zawodach SZS musi okazać się wpłatą wpisowego do  LW SZS.

Bez wpłaty wpisowego szkoła NIE MA PRAWA STARTU W ZAWODACH.

Na dowodzie wpłaty winno być wyraźnie zapisane za którą jednostkę pedagogiczną jest dana wpłata.