30 maja 2024

Regulamin Biegu Ulicznego „Szlakiem Gotów”

Miejski Klub Sportowy UNIA w Hrubieszowie informuje, że ulega zmianie termin II Biegu „Szlakiem Gotów” zaliczanego do XIX Grand Prix Polski Środkowo – Wschodniej. Bieg odbędzie się w dniu 9.10.2011 r., a nie jak planowano wcześniej 4.09.2011 r.

Na zdjęciu – start do Biegu Ulicznego Szlakiem Gotów w roku 2011.

Jednocześnie informujemy, że Bieg Unii Horodelskiej odbędzie się zgodnie z kalendarzem Grand Prix w dniu 25.09.2011 r.

REGULAMIN
II Międzynarodowego Biegu Ulicznego „Bieg Szlakiem Gotów”
organizowanego na trasie MASŁOMĘCZ – HRUBIESZÓW

Organizator:
Miejski Klub Sportowy „Unia” Hrubieszów

Współorganizatorzy:
Rada i Burmistrz Miasta Hrubieszów
Rada i Wójt Gminy Hrubieszów
Hrubieszowski Ośrodek Sportu i Rekreacji
Masłomęckie Stowarzyszenie „Wioska Gotów”

Termin i miejsce:
9.10.2011 r., trasa: Masłomęcz – Hrubieszów (długość 10km)
start do biegu głównego – Masłomęcz (Chata Gotów) godz 14:00
meta w Hrubieszowie – ul. 3 Maja przed Domem Kultury

ZBIÓRKA ZAWODNIKÓW DO BIEGU GŁÓWNEGO DO WYJAZDU NA START GODZ. 12.30 (przy Hrubieszowskim Domu Kultury ul. 3 Maja)

biegi młodzieżowe – ulice w centrum miasta: 3 Maja, Prusa, Narutowicza, Kilińskiego, 3 Maja – godz 10:00

Uczestnictwo:
W biegach prawo startu mają wszyscy zawodnicy posiadający ważne badania lekarskie. Młodzież szkolna startuje pod opieką nauczycieli, bądź prawnych opiekunów. W biegu głównym udział biorą zawodnicy urodzeni w roku 1994 i starsi.

Zgłoszenia:
Przyjmowane będą pisemnie, telefonicznie, indywidualnie i pocztą elektroniczną (do dnia 07.10.2011 r. do godz 15:00) na adres

MKS Unia Hrubieszów
ul. Ciesielczuka 2
22-500 Hrubieszów
tel/fax 084-6962381
email: mks_unia_hrubieszow@op.pl

W dniu zawodów zgłoszenia przyjmowane będą osobiście w biurze zawodów mieszczącym się w HDK (w godz. 9 – 12.30) ewentualnie na miejscu startu w Masłomęczu u sędziego głównego zawodów.

Wpisowe:
Bieg główny – 8 zł. Płatne w sekretariacie zawodów.
W biegach młodzieżowych wpisowe nie będzie pobierane.

Nagrody:

KOBIETY
I miejsce puchar + nagroda pieniężna + dyplom
II miejsce puchar + nagroda pieniężna + dyplom
III miejsce puchar + nagroda pieniężna + dyplom
IV miejsce nagroda pieniężna + dyplom
V miejsce nagroda pieniężna + dyplom
VI miejsce nagroda pieniężna + dyplom

MĘŻCZYŹNI
I miejsce puchar + nagroda pieniężna + dyplom
II miejsce puchar + nagroda pieniężna + dyplom
III miejsce puchar + nagroda pieniężna + dyplom
IV miejsce nagroda pieniężna + dyplom
V miejsce nagroda pieniężna + dyplom
VI miejsce nagroda pieniężna + dyplom

Klasyfikacja wśród mężczyzn prowadzona będzie w kategorii open oraz w przedziałach wiekowych:

17 – 19 lat I miejsce puchar + dyplom + nagroda pieniężna
20 – 29 lat I miejsce puchar + dyplom + nagroda pieniężna
30 – 39 lat I miejsce puchar + dyplom + nagroda pieniężna
40 – 49 lat I miejsce puchar + dyplom + nagroda pieniężna
50 – 59 lat I miejsce puchar + dyplom + nagroda pieniężna
60 lat i starsi I miejsce puchar + dyplom + nagroda pieniężna

UWAGA: NAGRODY NIE BĘDĄ DUBLOWANE

KOBIETY KLASYFIKOWANE BĘDĄ WSPÓLNIE BEZ PODZIAŁU NA KATEGORIE WIEKOWE

Nagrody w biegach młodzieżowych:

miejsca od I – VI dyplomy
miejsca od I – III upominki

Zasady bezpieczeństwa:

Bieg główny na trasie Masłomęcz – Hrubieszów odbędzie się przy częściowo ograniczonym ruchu drogowym, dlatego wszystkich uczestników obowiązują przepisy ruchu drogowego.

Na całej trasie biegu każdy jego uczestnik musi zachować szczególną ostrożność, zwłaszcza dobiegając do skrzyżowań i przejazdu kolejowego (pomimo, że ruch kolejowy na wniosek organizatora ma być wstrzymany).

Zawodnicy poruszają się po pasie drogowym wskazanym przez sędziego głównego oraz funkcjonariuszy policji, którzy radiowozem będą pilotować stawkę biegaczy.

W przypadku zagrożenia bezpieczeństwa każdy uczestnik musi bezzwłocznie podporządkować się poleceniom: sędziego głównego, sędziego trasy, funkcjonariuszy policji oraz członków służby porządkowej.

W przypadku urazu, kontuzji lub złego samopoczucia zawodnik przechodzi na pobocze i podnosząc rękę do góry wzywa sędziego trasy, a ten wzywa ratowników medycznych, poruszających się ambulansem na końcu stawki biegaczy.

Uwagi Końcowe:

Za ubezpieczenie zawodników od następstw nieszczęśliwych wypadków odpowiedzialne są kluby i instytucje zgłaszające zawodników do imprez. Zawodnicy niezrzeszeni ubezpieczają się we własnym zakresie.

W sprawach spornych nie ujętych w niniejszym regulaminie decydują sędzia główny oraz bezpośredni organizator.

Zawodnik zgłaszający się do Biegu Głównego obowiązany jest podać w biurze zawodów do protokołu swój numer startowy, a w przypadku jego braku pobrać numer od organizatora i zwrócić go po zakończonych zawodach.

Na trasie biegu głównego organizatorzy przewidują jeden punkt odświeżenia, zlokalizowany w miejscowości Czerniczyn.

Każdemu uczestnikowi biegu głównego przysługuje gorący posiłek, który wydawany będzie przy mecie w budynku HDK.

PROGRAM IMPREZY

BIEGI MŁODZIEŻOWE
10:00 – 100m – Przedszkolaki Dz
10:10 – 100m – Przedszkolaki Ch
10:20 – 600m – 2001r i mł. Dz
10:30 – 600m – 2001r i mł. Ch.
10:40 – 600m – 2000-99 Dz
10:50 – 600m – 2000-99 Ch
11:00 – 600m – 98-97 Dz
11:10 – 600m – 98-97 Ch
11:20 – 600m – 96-95 Dz
11:30 – 1400m – 96-95 Ch
11:40 – 600m – 94-93 Dz
11:50 – 1400m – 94-93 Ch

BIEG GŁÓWNY
14:00 start Biegu Głównego: Masłomęcz – chata Gocka
14:10 – 14:25 Czerniczyn
14:20 – 14:50 Hrubieszów (Tatarska Góra)
14:30 – 15:15 Hrubieszów (ul.3 Maja przy HDK – meta)
16:00 – 16:30 uroczyste zakończenie imprezy – wręczenie nagród

UWAGA!

Na terenie miasta Hrubieszowa trasa biegu prowadzić będzie kolejno ulicami: Łany, Zamojska, Piłsudskiego, Staszica, Pl. Wolności, 3 Maja – przy Hrubieszowskim Domu Kultury – Meta.

KARTA STARTOWA – plik do pobrania »

Organizator