13 czerwca 2024

Szkolna Liga Minikoszykówki

Szkoła Podstawowa nr 3 w Hrubieszowie zaprasza wszystkich chętnych z klas IV-V szkół podstawowych do gry w Szkolnej Lidze Minikoszykówki – Hrubieszów 2011/2012. Rozpoczęcie ligi planowane jest na 26.11.2011r. Zgłoszenia drużyn przyjmowane będą do dnia 19.11.2011 r.

Reklamy

Regulamin
Szkolnej Ligi Minikoszykówki Hrubieszów 2011/2012

1. Organizatorzy:
– Szkoła Podstawowa nr 3
– nauczyciele wychowania fizycznego: Tomasz Szlonzak, Joanna Różańska, Dominik Stajszczyk.

Reklamy

2. Miejsce odbywania się zawodów:
– Sala sportowa SP nr 3.

Reklamy

3. Termin:
– Rozpoczęcie ligi planowane jest na 26.11.2011r. Rozgrywki będą odbywały się w soboty w godzinach 15 – 18 w zależności od ilości drużyn. W dniu 26.11.2011r-planowany jest turniej inauguracyjny ligi o Puchar Dyrektora Szkoły SP 3 z udziałem uczestników ligi. Wyniki turnieju nie będą miały wpływu na rywalizację ligową.

4. Uczestnictwo:
– W rozgrywkach mogą brać udział uczniowie szkół podstawowych klas piątych i młodszych dziewcząt i chłopców. Drużyny nie ponoszą żadnych opłat. Każda zgłoszona drużyna musi posiadać przynajmniej jednego dorosłego opiekuna w trakcie rozgrywania meczów. Organizator musi mieć dane kontaktowe opiekunów.

5. Regulamin:
– Zawody będą odbywały się zgodnie z przepisami PZKosz – mini koszykówki, 4 kwarty po 7 min. Bez rzutów za 3 punkty, tolerancja kroków i 3 sekund, ze zwróceniem uwagi na ilość przewinień indywidualnych i zespołu. System rozgrywek w zależności od ilości zgłoszonych zespołów. Za zwycięstwo 3 punkty, porażka 1 punkt, walkower 0 punktów.

6. Zgłoszenia:
– Zgłoszenia do rozgrywek składów minimum 7 – osobowych z nazwą drużyny kierować do nauczycieli wychowania fizycznego SP nr 3 lub telefonicznie: 531 051 773. Zgłoszenia przyjmujemy do dnia 19.11.2011 r.

7. Nagrody:
– Dla drużyn uczestniczących przewidziane są puchary i dyplomy w zależności od zajętych miejsc.

8. Uwagi:
– Informacje na temat ligi będzie można śledzić na portalu LubieHrubie, chętni do pomocy w organizacji i sponsorzy mile widziani.

***

Zapraszamy wszystkich do udziału – szczególnie uczniów szkół SP 1 i Zespołu Szkół Miejskich nr 2.