18 lipca 2024

Tydzień dla oszczędzania

W Zespole Szkół nr 1 w Hrubieszowie wiedzą jak oszczędzać. Prezentacje multimedialne, spotkania z pracownikami banku, konkursy z nagrodami. Wszystko to w ramach akcji Tydzień dla Oszczędzania.

Reklamy

Kilka słów o akcji…

Tydzień dla Oszczędzania to ogólnopolska, edukacyjna akcja społeczna, której celem jest promowanie idei oszczędzania oraz przekazywanie wiedzy z zakresu racjonalnego gospodarowania środkami finansowymi.

Reklamy

Organizatorem akcji jest Fundacja Kronenberga przy Citi Handlowy. Tydzień dla Oszczędzania w bieżącym roku szkolnym odbył się w Zespole Szkół w dniach 25-31 października.

Reklamy

***

Na początku była teoria…

W dniach 25 – 31 października w 10 klasach (I la, It4c, IIa, IIb IId, IIe, IIt4b, IIt4d, IVt4b, IVt4d) odbyły się lekcje poświęcone tematyce oszczędzania i inwestowania. Młodzież podczas zajęć oglądała filmy o Panu Oszczędnym, wideoblogi i prezentacje multimedialne, a także wysłuchała reportaży dotyczących oszczędzania. Uczniowie dowiedzieli się, czym jest oszczędzanie, poznali najważniejsze powody, dla których powinni oszczędzać, dowiedzieli się jak należy planować finanse osobiste, poznali sposoby oszczędzania, uświadomili sobie korzyści i zagrożenia wynikające z zadłużania się, porównywali oferty banków, obliczali odsetki od lokat i koszty kredytów.

Filmy, wideoblogi i prezentacje przybliżyły uczniom w atrakcyjnej formie wiedzę o finansach. Zajęcia prowadziła p. Joanna Wawrzaszek we współpracy z p. Moniką Kot i p. Jarosławem Łabańskim.

***

Posłuchaliśmy specjalistów

27 października bieżącego roku odbyły się zajęcia prowadzone przez p. Halinę Ciowch i p. Ewę Bańkę – przedstawicielki Banku PKO S.A. Tematem spotkania były kredyty, lokaty, rodzaje kart bankowych. Młodzież została zapoznana z procedurami otwarcia konta bankowego, zaletami i wadami konta internetowego. Uczniowie zadawali pytania dotyczące min. kredytów studenckich. Na zakończenie zajęć otrzymali ulotki dotyczące lokat. Spotkanie z przedstawicielami banku zorganizowali: p. Jacek Naja i p. Joanna Wawrzaszek.

***

Nagrody rozdano

Zgodnie z wcześniejszym planem odbył się również Konkurs Wiedzy o Finansach. Przystąpiło do niego 9-ciu uczniów z klas IIIt4a, IIIt4c i IVt4b. Jurorami byli: p. Urszula Grądz, p. Monika Kot i p. Joanna Wawrzaszek. Uczestnicy konkursu rozwiązywali test z zakresu finansów.

Zwycięzcą konkursu został Daniel Kociach – uczeń kl. IIIt4a. Drugie miejsce zajął Sebastian Wlizło z kl. IIIt4c. Trzecie miejsce zdobyły ex aequo: Daria Anioł – uczennica kl. IIIt4c, Joanna Jaworska i Monika Kieliszek – uczennice kl. IVt4b.

Zwycięzcy otrzymali nagrody ufundowane przez dyrektora szkoły – p. Andrzeja Szkudzińskiego.

***

Rozstrzygnięto również Konkurs Plastyczny promujący ideę oszczędzania.

I miejsce – Jarosław Barczuk kl. IIa
II miejsce – Justyna Kulczycka kl. IVt4b
III miejsce – Paweł Roskal kl. IIa

Prace oceniała komisja konkursowa w składzie: przewodnicząca – p. Joanna Wawrzaszek oraz członkowie – p. Monika Kot, p. Joanna Kornicka i p. Anna Bzdyra.

Zwycięzcom konkursów gratulujemy!!!

***

Zapamiętaj!

„O NASZEJ ZAMOŻNOŚCI NIE DECYDUJE WYŁĄCZNIE WYSOKOŚĆ DOCHODÓW, ALE PRZEDE WSZYSTKIM UMIEJĘTNOŚĆ RACJONALNEGO OSZCZĘDZANIA I INWESTOWANIA”

Tydzień dla oszczędzania w ZS nr 1

***

Joanna Wawrzaszek / www.zs1hrubieszow.pl