23 maja 2024

Turniej Piłki Siatkowej

HrubieszówHrubieszów

W dniach 28.02.2009 – 01.03.2009 r. w halach sportowych HOSiR i SP nr 2 w Hrubieszowie odbędzie się VII Międzynarodowy Turniej Piłki Siatkowej Amatorów o Puchar Burmistrza Miasta Hrubieszowa.

***

VII Międzynarodowy Turniej Piłki Siatkowej Amatorów o Puchar Burmistrza Miasta Hrubieszowa – Hrubieszów 28.02.2009 – 01.03.2009 r.

Uwaga:
termin zgłaszania zespołów upływa z dniem 20.02.2009 r.

Cel imprezy:
• Popularyzacja piłki siatkowej
• Integracja środowisk sportowych miast i ośrodków zaprzyjaźnionych z miastem Hrubieszów
• Rozwijanie współpracy z regionami przygranicznymi Ukrainy
• Wyłonienie mistrza VII edycji turnieju

Termin:
28.02 – 01.03. 2009 (Sobota, niedziela) od godz. 9:00

Miejsce:
Hala Sportowa Hrubieszowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji,
Hala Sportowa Szkoły Podstawowej Nr 2 ul. Żeromskiego 29.

Organizatorzy:
• Urząd Miasta Hrubieszów
• HOSiR
• Szkoła Podstawowa Nr 2 w Hrubieszowie

Uczestnictwo:
W turnieju uczestniczą amatorskie zespoły męskie lub mieszane z terenu miasta i powiatu hrubieszowskiego oraz zaprzyjaźnionych miast z terenu Polski i Ukrainy. Warunkiem uczestnictwa jest przesłanie listy (zgłoszenia) zespołu z imiennym wykazem zawodników (zawodniczek)z pieczątką i podpisem lekarza. Drużyny zgłoszone obowiązuje wpisowe 150 zł od zespołu płatne u organizatora w dniu imprezy. Zespołu zaproszone na turniej z terenu Ukrainy są zwolnione z opłaty wpisowego. Termin zgłaszania zespołów upływa z dniem 20.02.2009r.

System rozgrywek:
Uzależniony będzie od ilości zgłoszonych zespołów. Przewiduje się rozgrywki eliminacyjne w grupach prowadzonych na dwóch halach sportowych. Mecze finałowe oraz mecze o kolejne miejsca w Turnieju rozegrane zostaną 01.03.2009r w hali HOSiR. Uczestników obowiązują przepisy PZPS

Nagrody:
Za miejsca I – III zespoły otrzymują puchary za pozostałe miejsca – statuetki, wszystkie zespoły otrzymują okolicznościowe dyplomy, a najlepsi zawodnicy nagrody rzeczowe. Organizator przewiduje również niespodzianki dla uczestników turnieju. Drużyny przyjeżdżają na własny koszt.

Pozostałe informacje:
Obowiązek ubezpieczenia zespołu spoczywa na instytucji zgłaszającej. Istnieje możliwość rezerwacji posiłków oraz noclegów.

Adresy i telefony kontaktowe:

HOSiR
ul. Ciesielczuka 2
22-500 Hrubieszów
Tel/fax. (084) 696 23 81
Tel (084) 696 30 75

Urząd Miasta
ul. MJR. H. Dobrzańskiego „Hubala”
Tel/fax. (084) 696 25 04
Tel (084) 696 23 80.

Zapraszamy!!!

Hrubieszow LubieHrubie 2009