14 kwietnia 2024

Ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków w Unii Hrubieszów

Na kolejny już rok, ochrony ubezpieczeniowej w zakresie następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) zawodników, szkoleniowców i członków klubu podjął się InterRisk.

W dniu 2 stycznia br. umowę ubezpieczenia, na sumę ubezpieczenia 4.000,00 zł. (jest to suma wyższa od sumy ubezpieczenia w 2012 r.) podpisali prezes zarządu klubu oraz agencja reprezentująca ubezpieczyciela.

Ochroną ubezpieczeniową z tej umowy objętych zostało 180 osób. Ochrona jest realizowana przez okres całej doby na obszarze całego świata, i obejmuje:

a) śmierć Ubezpieczonego w następstwie nieszczęśliwego wypadku,

b) uszczerbek na zdrowiu w następstwie nieszczęśliwego wypadku – styem świadczeń proporcjonalnych, 

c) koszty nabycia wyrobów medycznych, będących przedmiotami ortopedycznymi i środków pomocniczych powstałych w następstwie nieszczęśliwego wypadku,

d) koszty przekwalifikowania zawodowego osób niepełnosprawnych, powstałe w następstwie nieszczęśliwego wypadku, 

i zawiera klauzulę rozszerzającą ochronę na wyczynowe uprawianie sportu.

Ogólne Warunki Ubezpieczenia NNW zatwierdzone uchwałą nr 30/2012 Zarządu InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group z dnia 01 stycznia 2012 r. są dostępne po kliknięciu na logotyp InterRisk, w zakładce „Partnerzy”.

Pod koniec m-ca listopada 2012 r. zarząd MKS „Unia” zaprosił do składania ofert ubezpieczeniowych wszystkie, znane zarzaądowi, hrubieszowskie agencje i przedstawicielstwa oraz firmę brokerską, która dotychczas reprezentowała klub w kontaktach z ubezpieczycielem.

Oferty ubezpieczenia na 2013 rok skutków NNW złożyły tylko Przedstawicielstwo Uniqi i agencja Poligraf, reprezentująca InterRisk.

Ze względu na to, że przy takim samym zakresie ubezpieczenia, oferta InterRisk była trzykrotnie tańsza, zarząd klubu wybrał ofertę właśnie tego ubezpieczyciela.

 

Źródło: MKS Unia Hrubieszów