20 lipca 2024

Zapraszamy na Otwarty Letni Turniej Piłki Nożnej

Zapraszamy do uczestnictwa w Otwartym Letnim Turnieju Piłki Nożnej o Puchar Burmistrza Miasta Hrubieszowa, który odbędzie się w sobotę 20 lipca, na boiskach treningowych HOSiR.

Reklamy


REGULAMIN

Otwartego Letniego TURNIEJU PIŁKI NOŻNEJ

Reklamy

O PUCHAR BURMISTRZA MIASTA HRUBIESZOWA

 

Cel imprezy: popularyzacja piłki nożnej wśród mieszkańców Hrubieszowa i regionu, promowanie aktywnego i zdrowego trybu życia poprzez sport.

Reklamy

Organizator: Hrubieszowski Ośrodek Sportu i Rekreacji

Termin: 20 LIPCA 2019 godz. 9:30

Miejsce: Boiska treningowe HOSiR, ul. Ciesielczuka 2

 

ZGŁOSZENIE DO ROZGRYWEK

1. Zgłoszenia przyjmowane będą na miejscu przed Turniejem

2. Zgłoszenie do rozgrywek jest jednoznaczne z deklaracją przestrzegania regulaminu i przepisów gry.

3. Zgłoszenie do rozgrywek powinno zawierać:

– imiona i nazwiska zawodników,

– imię i nazwisko kapitana drużyny,

4. Drużyna składa się z 6 zawodników (5 zawodników pola i bramkarz).

5. W meczach mogą brać udział tylko i wyłącznie zawodnicy, którzy zostali zgłoszeni do rozgrywek zgodnie z regulaminem rozgrywek.

6. Zawodnik może być zgłoszony tylko do jednej drużyny. Zgłoszenie obowiązuje do końca rozgrywek.

7. W turnieju mogą brać udział wszyscy chętni, zawodnicy amatorzy i zgłoszeni w lidze ZOZPN.

8. Udział w Turnieju jest bezpłatny.

 

ORGANIZACJA ROZGRYWEK

1. System rozgrywek odbędzie się w zależności od ilości zgłoszonych drużyn.

2. Organizator zastrzega sobie wyłączne prawo do wydawania oficjalnych oświadczeń i komunikatów.

 

IV. MECZ I BOISKO

1. Boisko ma wymiary 45x30m.

2. Bramki mają wymiary 5x2m.

3. Pole karne ma wymiary 6 metrów od linii bramkowej i po 5 m. od słupka.

4. Rzut karny wykonuje się z odległości 7 metrów od linii bramkowej.

5. Drużyna ma obowiązek posiadać jednolite koszulki z numerami na plecach.

6. W sytuacji, gdy stroje obu zespołów mają podobne barwy sędzia nakazuje zmianę poprzez nałożenie kamizelek jednej z drużyn.

7. Drużyna może rozpocząć mecz w minimalnej ilości 5 zawodników. W przypadku mniejszej ilości graczy sędzia ma obowiązek przyznać walkower drużynie przeciwnej, jeśli rywal nie stawi się na boisku w składzie co najmniej 5 osobowym 5 minut po upływie godziny spotkania ustalonej w programie minutowym Turnieju.

8. Ilość zmian jest nieograniczona. Dopuszcza się zmiany powrotne.

9. Do rozmowy z arbitrem upoważniony jest jeden przedstawiciel zespołu.

10. Sędzia ma prawo nie dopuścić do gry zawodnika pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających.

11. Mecz trwa 2x15min z przerwą 5 minutową.

 

V. KARY W GRZE

1. Wymiar kary zależny jest od uznania sędziego.

2. Kara obowiązuje przez cały okres jej trwania (po zdobyciu bramki przez drużynę nie ukaraną, kara obowiązuje do końca czasu trwania).

3. Obowiązują kary: 1 min, 2min i wykluczenie z gry.

4. Tylko sędzia prowadzący mecz może zezwolić na wejście zawodnika po upływie czasu kary.

5. Czerwona kartka powoduje automatyczne odsunięcie zawodnika od udziału w co najmniej jednym (następnym) spotkaniu. Każda czerwona kartka jest rozpatrywana indywidualnie przez organizatora, który w zależności od okoliczności może zastosować karę odsunięcia od więcej niż 1 meczu, aż do całkowitej dyskwalifikacji zawodnika.

6. W przypadku czynnego znieważenia sędziego (uderzenie, oplucie itp.), sędzia natychmiast kończy mecz. Wynik meczu zostanie zweryfikowany jako walkower przeciwko drużynie, której zawodnik zawinił.

 

VI. KARY ORGANIZACYJNE

1. Udział w meczu nieuprawnionego do gry zawodnika skutkuje automatycznie przyznaniem walkowera dla drużyny przeciwnej (konsekwencje regulaminowe takie jak w przypadku walkowera technicznego).

2. Na terenie wokół boiska zabrania się spożywania alkoholu zarówno przez zawodników jak i kibiców.

3. Wszystkie drużyny zobowiązane są do zachowania czystości i porządku na terenie obiektu, na którym rozgrywane są mecze.

 

VII. SĘDZIOWANIE

1. Obsadę sędziowską na mecze wyznacza organizator.

 

VIII. PUNKTACJA

1. Wprowadza się następującą punktację: 3 punkty za zwycięstwo, 1 punkt za remis, 0 punktów za przegraną oraz minus 3 punkty w przypadku walkowera.

2. Walkower oznacza przyznanie wyniku 0:3.

3. Walkower techniczny oznacza przyznanie wyniku 0:3, chyba, że wynik meczu w momencie przerwania spotkania był bardziej korzystny dla drużyny wygrywającej. W tym wypadku zostaje zachowany wynik z chwili przerwania spotkania.

4. O miejscu drużyny w tabeli końcowej Turnieju decydują w kolejności:

– liczba zdobytych punktów,

– bezpośrednie wyniki meczów lub tabela sporządzona dla drużyn o takiej samej ilości punktów,

– różnica między bramkami strzelonymi, a straconymi,

– liczba strzelonych bramek,

– dodatkowe spotkanie.

 

IX NAGRODY

1. Organizator przewiduje puchar dla najlepszej drużyny.

 

IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. W sytuacjach nietypowych bądź nieuwzględnionych w regulaminie Organizator zastrzega sobie prawo do własnej interpretacji zaistniałego zdarzenia.

2. Do interpretacji powyższego regulaminu uprawniony jest jedynie Organizator.

3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności prawnej za udział w rozgrywkach osób chorych i wynikające z tego powodu wypadki, oraz skutki wypadków w czasie gry każdego z zawodników. Każda drużyna jest odpowiedzialna za własne ubezpieczenie NW, OC. W przypadku konieczności wezwania karetki pogotowia, służb medycznych, wszelkie koszty pokrywa drużyna uczestnicząca w rozgrywkach.

4. Ze względu na bezpieczeństwo osób zawodnicy nie mogą grać w okularach, łańcuszkach itp. W przypadku jakiegokolwiek nieszczęśliwego wypadku, który spowodował utratę zdrowia własnego oraz u osób drugich odpowiedzialność prawna spada na w/w osoby.

5. W przypadku obecności w drużynie nieletnich, kierownik powinien posiadać pisemną zgodę rodziców lub opiekunów prawnych na udział ich podopiecznych w rozgrywkach Amatorskiej Ligi. Ponadto zobowiązany jest poinformować rodziców nieletnich, że organizator nie ubezpiecza zawodników i nie ponosi odpowiedzialności za stan zdrowia ich podopiecznych.

6.Organizator nie ponosi odpowiedzialności za straty materialne uczestników poniesione podczas trwania turnieju.

 

(HOSiR)