112 w trudnej sprawie – nie używaj przy zabawie

W dniu 25 marca br. w Urzędzie Gminy Horodło został rozstrzygnięty gminny etap X edycji Ogólnopolskiego konkursu plastycznego dla dzieci i młodzieży pod hasłem „112 w trudnej sprawie – nie używaj przy zabawie”.

Reklamy

Celem konkursu jest edukacja dzieci i młodzieży w zakresie zachowania bezpieczeństwa w momencie wystąpienia wszelkiego typu zagrożeń. Zadaniem konkursu jest wyrobienie skutecznych sposobów reakcji w czasie pożarów różnego rodzaju wypadków – na drodze, w domu, czy nad wodą, a także innych zagrożeń, takich jak: powodzie, katastrofy ekologiczne i budowlane.

Konkurs ma kształtować właściwe zachowania dzieci i młodzieży w obliczu zagrożenia, uświadamiać jak postępować w momencie jego zaistnienia, oraz przypomnieć, że w Polsce już istnieje europejski numer alarmowy 112, pod którym mogą uzyskać pomoc w każdej sytuacji zagrażającej ich życiu i zdrowiu.

Konkurs skierowany był do uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych. Zgodnie z regulaminem uczestnicy konkursu podzieleni zostali na cztery grupy wiekowe:

I grupa – grupa młodsza 6-8 lat – szkoła podstawowa;
II grupa – grupa średnia 9-12 lat – szkoła podstawowa;
III grupa – grupa starsza 13-16 lat – gimnazjum;
IV grupa – uczniowie niepełnosprawni.

Do Urzędu Gminy Horodło wpłynęło 38 prac konkursowych. Prace wykonane były różną techniką: rysunek – malowanie kredkami, ołówkiem, farbami, wyklejanie papierem kolorowym, plasteliną, itp. – zgodnie z regulaminem X edycji OKP.

W gminnym etapie konkursu prace oceniane były w trzech grupach wiekowych. Komisja jury wyłoniła najlepsze prace i zakwalifikowała do etapu szczebla wyższego – powiatowego:

Grupa młodsza (6-8 lat):
1. Daniel Iwanicki – Szkoła Podstawowa w Strzyżowie,
2. Mateusz Jeżyna – Szkoła Podstawowa w Hrebennem,
3. Karolina Boniewska – Zespół Szkół w Horodle (szkoła podstawowa),
4. Damian Matwiejczuk – Zespół Szkół w Horodle (szkoła podstawowa),
5. Marta Hajkowska – Zespół Szkół w Horodle (szkoła podstawowa).

Grupa średnia (9-12 lat):
1. Tomasz Bil – Szkoła Podstawowa w Kopyłowie,
2. Ewa Kowalska – Szkoła Podstawowa w Kopyłowie,
3. Michał Borowski – Szkoła Podstawowa w Kopyłowie,
4. Dominika Kruk – Szkoła Podstawowa w Hrebennem,
5. Michał Kidaj – Szkoła Podstawowa w Strzyżowie.

Grupa starsza (13-16 lat):
1. Dawid Kot – Szkoła Podstawowa w Strzyżowie,
2. Magdalena Miazga – Szkoła Podstawowa w Strzyżowie,
3. Joanna Janusz – Gimnazjum Publiczne w Strzyżowie,
4. Justyna Kuleszko – Gimnazjum Publiczne w Strzyżowie,
5. Ewelina Nieczyporowska – Gimnazjum Publiczne w Strzyżowie.

***

Wszystkim laureatom serdecznie gratulujemy i życzymy powodzenia w kolejnym etapie konkursu.

Serdecznie dziękujemy dyrektorom szkół, nauczycielom, opiekunom za zaangażowanie w przygotowanie i zachęcenie dzieci, i młodzieży biorącej udział w konkursie.

Zarząd Oddziału Gminnego
Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Horodle