ABC mądrego wychowania

Wychowanie to całokształt zabiegów mających na celu ukształtowanie człowieka pod względem fizycznym, moralnym i umysłowym – to słownikowa definicja słowa „wychowanie”. Wychowują rodzice, szkoła, otoczenie i coraz częściej, niestety – media. Zapewne każdy rodzic ma swój patent na wychowanie, mam jednak nadzieję, że poniższe wskazówki uzna za interesujące i godne przemyślenia.

Reklamy

b>POŚWIĘCAJ CZAS DZIECKU – młody człowiek potrzebuje autentycznego zainteresowania jego sprawami. Tak naprawdę, nie oczekuje drogiego gadżetu, ale szczerej rozmowy. Staraj się go wysłuchać, a nie oceniać. Musi czuć Twoją akceptację. Okaż mu, że zawsze może na Ciebie liczyć.

ROZMAWIAJ O PRZYSZŁOŚCI – tłumacz, co jest w życiu istotne. Ucz bezkonfliktowych relacji z ludźmi. Kreśl przed nim optymistyczną wizję przyszłości, jakiej chcesz dla dziecka.

ZNAJDŹ DOBRE STRONY DZIECKA. MÓW O NICH – czy potrafisz wymienić przynajmniej trzy mocne strony/zalety swojego dziecka? Pamiętaj też, że młody człowiek – podobnie jak dorosły – potrzebuje pozytywnych wzmocnień.

UNIKAJ ZWROTÓW „ZAWSZE”, „NIGDY” ORAZ CIĄGŁEGO NARZEKANIA – np. „z Tobą zawsze są problemy”, „nigdy nie robisz nic dobrze”. Wielokrotnie powtarzane upomnienia dziecka przynoszą odwrotny efekt.

STAWIAJ REALNE WYMAGANIA – unikaj nakazów/zakazów, których dziecko na pewno nie spełni np. „przez miesiąc nie będziesz oglądać telewizji”. Te nierealne, osłabiają wartość Twoich słów, sprawiają też, że w oczach dziecka jesteś niekonsekwentny.

STOSUJ WŁASNY SYSTEM KAR I NAGRÓD – pamiętaj, że karą może być brak nagrody.

NIE WYRĘCZAJ DZIECKA WE WSZYSTKIM – musi doświadczyć na własnej skórze swoich wyborów i ich konsekwencji, nawet jeśli czasem są dla niego nieprzyjemne. Nie zwalniaj go z obowiązków, które uczą m.in.: systematyczności i odpowiedzialności.

ZNIECHĘCAJ DO ŚLEPEGO ULEGANIA MODZIE – pokazuj, że prawdziwa wartość człowieka nie wiąże się z jego powierzchownością, ale ze sposobem bycia, szacunkiem wobec siebie i innych, kulturą, wiedzą, kreatywnością czy pogodą ducha.

***

Warto przeczytać:

Badziukiewicz Beata, Vademecum wychowawcy, Warszawa 2005.
Sałasiński Mirosław, Vademecum pedagoga szkolnego, Warszawa 2003.
Sokołowska Ewa, Jak być skutecznym i zadowolonym nauczycielem, Warszawa 2007.

***

zs1hrubieszow.pl