Akcja „Odjazdowy Bibliotekarz”

Powiatowa Biblioteka Publiczna im. prof. Wiktora Zina organizuje w Hrubieszowie akcję „Odjazdowy Bibliotekarz” – rajd rowerowy bibliotekarzy, czytelników oraz wszystkich miłośników książki, bibliotek i rowerów. Wycieczka odbędzie się w poniedziałek 7 maja 2012 roku.

Reklamy

Akcja „Odjazdowy Bibliotekarz”

To rajd rowerowy bibliotekarzy, czytelników oraz wszystkich miłośników książki, bibliotek i rowerów.

Jest to zorganizowany przejazd kolumny rowerów, która pokonuje podczas trwania akcji kilka-kilkanaście kilometrów. Trasa Odjazdowego Bibliotekarza zazwyczaj biegnie szlakiem bibliotecznym, to oznacza, że mijane są po drodze biblioteki, antykwariaty, księgarnie i różne inne instytucje i miejsca związane ze słowem pisanym. Odjazdowemu Bibliotekarzowi może towarzyszyć bookcrossing (bezpłatna wymiana książek), losowanie nagród, piknik, ognisko czy inne wydarzenia. Akcja ma charakter otwarty, dlatego w różnych miejscowościach organizatorzy proponują uczestnikom różne dodatkowe atrakcje.

 

Cele akcji „Odjazdowego Bibliotekarza”:

– integracja środowiska bibliotekarskiego;

– walka ze stereotypowym postrzeganiem bibliotekarza, kreowaniem pozytywnego wizerunku zawodu;

– promowanie bibliotek i czytelnictwa;

– propagowanie roweru jako środka lokomocji.

 

Plan akcji 

Wyjazd o godzinie 13.00 spod budynku organizatora – Powiatowej Biblioteki Publicznej im. prof. Wiktora Zina. Następnie przemieszczamy się do Miejskiej Biblioteki Publicznej, gdzie „uwolnimy książki”. Akcja bookcrosingu, czyli „uwalniania książek” polega na przekazaniu (nieodpłatnym) książki, którą ktoś inny mógłby zabrać, przeczytać i znowu zostawić w tym samym lub innym, wyznaczonym do tego miejscu.

Kolejno odwiedzimy Filie Miejskiej Biblioteki Publicznej oraz Bibliotekę Pedagogiczną w Zamościu – Filia w Hrubieszowie (patrz mapa), a zakończymy „piknikiem z książką” na obszarze oscylującym wokół budynku Powiatowej Biblioteki Publicznej im. prof. Wiktora Zina i Muzeum im. St. Staszica (dworek Du Chateau). W trakcie pikniku uczestnicy będą mogli odczytać fragmenty swoich ulubionych książek.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!!!

 

Mapa

 

Zgłoszenia przyjmujemy do końca kwietnia 2012r.

na adres e-mail: pbphrub@wp.pl

telefonicznie: 84 6972689

lub osobiście: ul. 3-go Maja 11, w godz. 8.00-17.00

 

KARTA ZGŁOSZENIOWA

 

IMIĘ i NAZWISKO

 

 

 

PESEL

 

 

 

 

 

ADRES ZAMIESZKANIA