Alarm bombowy w Trójce. Podziękowania

Dyrekcja Zespołu Szkół Miejskich nr 3 w Hrubieszowie w imieniu całej społeczności szkolnej serdecznie dziękuje Dyrekcjom i Pracownikom: Zespołu Szkół nr 1 w Hrubieszowie i Powiatowego Zespołu Placówek Szkolno – Wychowawczych w Hrubieszowie za zrozumienie i udostępnienie sal uczniom, nauczycielom i pracownikom podczas akcji ewakuacyjnej naszej szkoły w dniu 13 stycznia 2014 r.

Reklamy„Wdzięczność trudno jest ubrać w słowa…
wtedy proste – „dziękujemy” –
zawiera wszystko co chcemy wyrazić!..


Dyrekcja ZSM nr 3