21 maja 2024

Sprzeciw wobec stanowiska Burmistrza Hrubieszowa

Przewodniczący Społecznej Rady SP ZOZ w Hrubieszowie – Marcin Zając, w skierowanym do naszej redakcji piśmie, wyraża sprzeciw wobec stanowiska Burmistrza Hrubieszowa w sprawie konfliktu w SP ZOZ Hrubieszów.

SPRZECIW WOBEC STANOWISKA BURMISTRZA HRUBIESZOWA
W SPRAWIE KONFLIKTU W SP ZOZ HRUBIESZÓW

Stanowczo sprzeciwiam się  stanowisku wyrażonemu przez Burmistrza Hrubieszowa w oświadczeniu zamieszczonym 15 kwietnia 2021 r. w mediach społecznościowych, w sprawie konfliktu w Szpitalu Powiatowym w Hrubieszowie.

Jako Przewodniczący Społecznej Rady Szpitala Powiatowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Hrubieszowie a także jako przedstawiciel Solidarnej Polski czuję się w obowiązku poinformować mieszkańców Powiatu o tym, że są ofiarami medialnej nagonki wymierzonej w Starostę Powiatu Hrubieszowskiego Panią Anetę Karpiuk będącej elementem rozgrywki politycznej, do której – jak widać – dołącza również Pani Burmistrz Marta Majewska.

Pani Burmistrz Majewska jako członek Społecznej Rady przy Szpitalu Powiatowym ZOZ w Hrubieszowie wchodzi w kompetencje Zarządu Powiatu i publicznie ocenia jego działania w swoim oświadczeniu. Tym samym podsyca negatywne nastroje i zaognia konflikt, nie posiadając pełnej wiedzy na temat sytuacji w szpitalu i na temat działań, które podejmował w tej sprawie Zarząd Powiatu. Z treści oświadczenia wynika, że Pani Burmistrz opiera się wyłącznie na doniesieniach medialnych. Swoim oświadczeniem stwarza przestrzeń do hejtu i szerzenia mowy nienawiści, która jest kierowana wobec Władz Powiatu Hrubieszowskiego. Zarzuca m.in. niezwołanie posiedzenia Rady Społecznej SP ZOZ w Hrubieszowie. Tymczasem Pani Burmistrz jako członek tej Rady powinna znać jej Statut. Jak wynika z treści § 8pkt 1, obsługę administracyjno-techniczną Społecznej Rady powinien zapewniać SP ZOZ. Zatem za stworzenie warunków do przeprowadzenia posiedzenia Rady odpowiedzialny jest dyrektor szpitala. Pan Dyrektor Dariusz Gałecki, zapytany na posiedzeniu Zarządu o możliwość przeprowadzenia posiedzenia Społecznej Rady w sposób zdalny,  jednoznacznie odpowiedział, że nie dysponuje takimi możliwościami.

Jeśli Pani Burmistrz jest tak mocno zaniepokojona stanem rzeczy w hrubieszowskim szpitalu, powinna odpowiedzieć sobie na pytanie, czy ona sama, jako członek Społecznej Rady SP ZOZ zrobiła wszystko, by doprowadzić do zwołania takiego posiedzenia? Na mocy Statutu (§ 6 pkt 2) mogła podjąć kroki, by zwołać takie zebranie. Wystarczyło wystąpić z uzasadnionym wnioskiem, podpisanym przez 1/3 ogólnej liczby Członków Rady Społecznej. Warto nadmienić, że z takim wnioskiem mógł również wystąpić Dyrektor Szpitala. Może zatem zamiast od razu kierować prośbę o interwencję do Pana Wojewody, można byłoby doprowadzić do posiedzenia Społecznej Rady SP ZOZ i poszukać rozwiązań w gronie organu doradczego Dyrektora Szpitala?

Sytuacją w naszym szpitalu interesują się także władze na szczeblu ministerialnym. W odbytej rozmowie telefonicznej z podsekretarzem stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości dr Marcinem Romanowskim zostałem zobligowany do przekazania prośby o niezaostrzanie konfliktu. Kieruję ją również pod adresem Pani Burmistrz. Jak zapewnia wiceminister, Starosta Powiatu Hrubieszowskiego Pani Aneta Karpiuk podjęła odpowiednie działania, które mają na celu ustabilizować sytuację w hrubieszowskim szpitalu. Pan Marcin Romanowski podkreśla także, że Pani Alicja Jarosińska, p.o. dyrektora szpitala jest osobą kompetentną i posiada duże doświadczenie menedżerskie, które – jego zdaniem – pozwoli wyjść z tej trudnej sytuacji.

Wracając na koniec do oświadczenia Pani Burmistrz Hrubieszowa Marty Majewskiej chcę podkreślić, że godne pochwały są słowa Pani Burmistrz, dotyczące pracowników szpitala. W pełni je popieram i zgadzam się, że lekarze oraz cały personel medyczny dają z siebie wszystko i wykazują ogromne zaangażowanie w trosce o pacjentów, szczególnie teraz, w czasie walki z koronawirusem. To właśnie oni potrzebują w obecnym czasie spokoju, a nie ciągłego zaostrzania konfliktu.

Apeluję zatem do wszystkich, którzy publicznie wypowiadają się w sprawie naszego szpitala o wygaszanie emocji, refleksję, niepoddawanie się medialnym manipulacjom, kulturę słowa oraz posługiwanie się wyłącznie prawdziwymi informacjami.

 

Marcin Zając
Przewodniczący Społecznej Rady SP ZOZ w Hrubieszowie

(fot. Starostwo Powiatowe w Hrubieszowie)


Zobacz też:

Oświadczenie Burmistrza Miasta Hrubieszowa w sprawie konfliktu w SP ZOZ Hrubieszów

Oświadczenie Burmistrza Miasta Hrubieszowa w sprawie konfliktu w SP ZOZ Hrubieszów