13 czerwca 2024

Oświadczenie Burmistrza Miasta Hrubieszowa w sprawie konfliktu w SP ZOZ Hrubieszów

Do redakcji lubiehrubie.pl zostało przesłane z prośbą o publikację „Oświadczenie Burmistrza Miasta Hrubieszowa w sprawie konfliktu w SP ZOZ Hrubieszów”.

Reklamy

Oświadczenie Burmistrza Miasta Hrubieszowa w sprawie konfliktu w SP ZOZ Hrubieszów

Jako przedstawiciel Miasta Hrubieszowa w składzie Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Hrubieszowie oraz Burmistrz Miasta wyrażam głębokie zaniepokojenie sytuacją panującą w SP ZOZ w Hrubieszowie.

Podzielając zgłaszane do mnie obawy mieszkańców miasta – obecnych i potencjalnych pacjentów Szpitala w Hrubieszowie – uważam, że przez trwający konflikt zagrożone jest bezpieczeństwo zdrowotne mieszkańców miasta i powiatu hrubieszowskiego.

Reklamy

Mieszkańcy mają prawo czuć się bezpieczni, przekonani, iż w razie nagłej konieczności zostanie im udzielona niezbędna pomoc medyczna w najbliższym im Szpitalu.

Działania i decyzje dotyczące SP ZOZ w Hrubieszowie są wyłączną kompetencją samorządu powiatowego czyli Zarządu Powiatu i Rady Powiatu Hrubieszowskiego. Tym bardziej dziwi fakt, że do chwili obecnej nie została zwołana sesja Rady Powiatu w skład, której wchodzi wielu doświadczonych samorządowców, Radnych kilku kadencji. To na ich barkach spoczywa odpowiedzialność za rozwiązanie obecnej sytuacji, która w dobie pandemii nigdy nie powinna mieć miejsca. Żadne przepychanki politycznie nie mają prawa mieć miejsca w tych warunkach.

Reklamy

Ostatnia Rada Społeczna SP ZOZ w Hrubieszowie, w której mogłam uczestniczyć odbyła się 28 stycznia 2021 r., Do dzisiaj nie odbyło się jej żadne posiedzenie, nawet zdalnie, co było możliwe np. w kwestii posiedzenia Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego zwołanego na polecenie Wojewody Lubelskiego. Jako przedstawiciele tej rady, zaapelowaliśmy więc wysłanym w dniu 30 marca br. pismem do Wojewody Lubelskiego z prośbą o podjęcie możliwych działań, które miałyby na celu uspokojenie uzasadnionych obaw społecznych.

W dobie walki z pandemią jeszcze bardziej uświadamiamy sobie, że największą wartością każdego szpitala są jego pracownicy. Pomimo niedomagań i braków wszyscy podziwiamy pracę i zaangażowanie personelu SP ZOZ w Hrubieszowie, za co w imieniu Mieszkańców Miasta Hrubieszowa z całego serca dziękuję.

 

Członek Rady Społecznej SP ZOZ w Hrubieszowie
Burmistrz Miasta Hrubieszowa
Marta Majewska

***

Pismo skierowane 26 marca do wojewody lubelskiego Lecha Sprawki, przez członków Rady Społecznej SP ZOZO w Hrubieszowie: Martę Majewską, Annę Naję, Marcelinę Pogódz-Kukiełkę, Stanisława Czarnotę, Tomasza Zająca i Dariusza Fornala:


Pismo do wojewody Lecha Sprawki w formacie pdf »

Zobacz też:

Oświadczenie lekarzy i personelu medycznego hrubieszowskiego SP ZOZ

Oświadczenie lekarzy i personelu medycznego hrubieszowskiego SP ZOZ