13 czerwca 2024

Stanowisko przedstawiciela wojewody w sprawie sytuacji w SP ZOZ w Hrubieszowie

Stanowisko w sprawie sytuacji w SP ZOZ w Hrubieszowie przedstawiciela Wojewody Lubelskiego w Radzie Społecznej SP ZOZ w Hrubieszowie i zastępcy przewodniczącego Rady Społecznej SP ZOZ w Hrubieszowie – Anny Naja.

Reklamy

Stanowisko w sprawie sytuacji w SP ZOZ w Hrubieszowie

Działając w imieniu wyborców oraz jako przedstawiciel Wojewody w Radzie Społecznej Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Hrubieszowie wyrażam swoje zaniepokojenie sytuacją w SP ZOZ w Hrubieszowie.

Reklamy

W mojej ocenie podejmowane przez Panią Anetę Karpiuk – Starostę Powiatu Hrubieszowskiego działania mają destabilizacyjny wpływ na funkcjonowanie ochrony zdrowia w Hrubieszowie. Budzą zdziwienie i niepokój wśród mieszkańców, pacjentów i kadry medycznej, a mając na uwadze obecną sytuację epidemiczną są groźne dla bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców.

Według informacji przekazywanych przez pracowników SP ZOZ w Hrubieszowie w najbliższym czasie może dojść do masowych wypowiedzeń z pracy lekarzy oraz przez średni personel medyczny, co może skutkować utratą możliwości uzyskania przez mieszkańców pomocy medycznej. Z ubolewaniem stwierdzam, że pomimo tak napiętej sytuacji w SP ZOZ od kilku miesięcy nie są zwoływane posiedzenia Rady Społecznej, a członkowie Rady nie są informowani o przyczynach zmian kadrowych oraz zamierzeniach wobec szpitala, co w mojej opinii podważa zaufanie do Przewodniczącego Rady Społecznej przy SP ZOZ Pana Marcina Zająca.

Reklamy

Jednocześnie, solidaryzując się z lekarzami i personelem medycznym wyrażam wdzięczność za ich ciężką służbę na rzecz ochrony zdrowia i życia mieszkańców.

Anna Naja
Przedstawiciel Wojewody
w Radzie Społecznej SP ZOZ w Hrubieszowie
Z-ca przewodniczącego Rady Społecznej SP ZOZ w Hrubieszowie

Zobacz też:

Dlaczego Rada Powiatu w Hrubieszowie milczy?

Dlaczego Rada Powiatu w Hrubieszowie milczy?