18 kwietnia 2024

Ankieta dla uczniów szkół w Hrubieszowie

Władze miasta zachęcają uczniów hrubieszowskich szkół do udziału w badaniu ankietowym.

 

Ankieta jest częścią badań społecznych realizowanych przez Urzędu Miasta Hrubieszowa  i służy do wzmocnienia zdolności Jednostek Samorządu Terytorialnego do tworzenia trwałych mechanizmów partycypacji społecznej oraz angażowania mieszkańców  w zarządzaniu miastem oraz wzmocnieniu dialogu społecznego przy jednoczesnym zaangażowaniu dzieci i młodzieży szkolnej w proces współtworzenia i współdecydowania o mieście.

Uzupełnione ankiety należy przesłać na adres mailowy prg@miasto.hrubieszow.pl lub złożyć w Wydziale Promocji i Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miasta Hrubieszowa ul. 3 Maja 15 pok. nr 8.

 

Do pobrania:

 Ankieta dla uczniów szkół (DOC) wersja edytowalna (45.5KB)