Apel do Burmistrza Miasta!

Panie Burmistrzu – prosimy nie gasić latarni ulicznych w mieście po 24.00. Skutki tej decyzji ponoszą mieszkańcy miasta…

Reklamy

Apel Komitetu Społecznego Mieszkańców

Zwracamy się z prośbą i apelem do Pana Burmistrza o niewyłączanie oświetlenia w mieście Hrubieszowie po godzinie 24.

Skutki tej decyzji ponoszą mieszkańcy miasta. Dochodzi bowiem do wielu ekscesów chuligańskich na terenie miasta. Stałym problemem jest uszkadzanie parkowanych pojazdów oraz kradzież paliwa, dochodzi nawet do dziurawienia baków, opon, rysowania pojazdów ostrymi narzędziami i drobnych kradzieży przedmiotów pozostawionych na naszych posesjach.

My, jako mieszkańcy tego miasta, zdajemy sobie sprawę z oszczędności, jakie to przynosi dla budżetu miasta, ale pragniemy również zauważyć, że te oszczędności są naszym kosztem, ponieważ musimy finansować naprawę szkód nam wyrządzonych, a wszyscy płacimy podatki.

Wielokrotne apele do Pana oraz radnych nie przynosiły rezultatu. Zwracamy się po raz kolejny do Pana Burmistrza o interwencję w tej sprawie. Nawet monitoring niektórych posesji nie daje oczekiwanych rezultatów ponieważ niewystarczające oświetlenie nie pozwala odczytać zapisu z monitoringu.

Bardzo prosimy Pana Burmistrza o poważne potraktowanie naszego apelu.


 

Podpisy(-)