27 maja 2024

Będzie kanalizacja w północnej części miasta

Jesienią mieszkańcy północnej części Hrubieszowa zostaną podłączeni do miejskiej sieci kanalizacyjnej. Przetarg na wykonanie robót już jest ogłoszony, a zakończenie inwestycji jest planowane na 31 października.

Kanalizacja będzie budowa na ul. Żeromskiego. W sumie zostanie wykonanych ponad 1700 metrów sieci wraz z przyłączami. Miasto doprowadzi je do granic około 40 prywatnych nieruchomości, a także do budynków komunalnych nr 41, 41a i 41b. W przyszłości do tego odcinka kanalizacji sanitarnej mają być włączone także ulice Chmielna i Ogrodowa.

Władze miasta liczą, że wykonawcę robót uda się wybrać najpóźniej na przełomie maja i czerwca, a prace rozpocząć zaraz po podpisaniu umowy z firmą, która wygra przetarg. 

Terminowa realizacja harmonogramu robót jest bardzo ważna, ponieważ miasto chce wykonać sieć przed planowaną budową ronda na skrzyżowaniu ulic Żeromskiego i Dwernickiego. W związku z tym, że ul. Żeromskiego jest trasą wojewódzką tę inwestycję będzie prowadzić Zarząd Dróg Wojewódzkich. 

Pieniądze na budowę kanalizacji sanitarnej w ul. Żeromskiego będą pochodzić z budżetu miasta i preferencyjnej pożyczki Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska. 

Władze Hrubieszowa szukają też wykonawcy podobnej inwestycji w ul. Prostej, gdzie do sieci zostaną podłączone dwa budynki komunalne. W związku z niekorzystnym ukształtowaniem terenu w tej części miasta, firma która wygra przetarg będzie mieć za zadanie wykonanie także przepompowni ścieków. Te prace mają być wykonane do końca lipca.


Źródło: ias24.eu