Apel hrubieszowskich strażaków!

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Hrubieszowie w ramach kampanii edukacyjno-prewencyjnej pod hasłem „Zgaś ryzyko” przypomina, że użytkowanie urządzeń grzewczych na paliwo stałe w domach i lokalach mieszkalnych, to co roku zwiększona ilość pożarów i zdarzeń związanych z zatruciem tlenkiem węgla, popularnie nazywanym czadem lub cichym zabójcą.

Reklamy

 

W latach od 2013 – do końca listopada 2015 na terenie powiatu hrubieszowskiego doszło do 122 pożarów budynków mieszkalnych i miejscowych zagrożeń, w których śmierć poniosło łącznie 4 osoby, a 11 zostało rannych.  Ponadto  2 osoby poniosły śmierć w wyniku zaczadzenia w przypadkach, których nie odnotowała straż pożarna.

Niestety najwięcej ofiar odnotowujemy w sezonie grzewczym, zarówno śmiertelnych, jak również z objawami podtrucia tlenkiem węgla lub poparzenia.

Reklamy

Dominującą przyczyną zdarzeń do których byli wzywani hrubieszowscy strażacy, to pożary spowodowane przez wady lub nieprawidłową eksploatację urządzeń grzewczych na paliwo stałe.

Przypominamy, że zdarzenia których przyczyny zostały powyżej wskazane okazywały się tragiczne w skutkach, pociągając za sobą ofiary śmiertelne. 

Jedną z przyczyn powodujących śmierć mieszkańców podczas użytkowania pieców grzewczych jest, tzw. czad, czyli tlenek węgla, powstający w wyniku niecałkowitego spalania paliwa, np. w wyniku niesprawnych przewodów wentylacyjnych w kotłowniach, czy też w łazienkach bez dostatecznej wentylacji, w których zainstalowany jest piecyk gazowy.

W temperaturze pokojowej tlenek węgla jest to bezbarwny i bezwonny gaz o silnych właściwościach toksycznych. Wdychanie nawet niewielkiej ilości tlenku węgla może spowodować silny ból głowy, wymioty, a przy dłuższym wdychaniu może doprowadzić do zapadnięcia w śpiączkę, a nawet do śmierci.

Jednym z zabezpieczeń przed zatruciem się tlenkiem węgla są elektroniczne czujki tlenku węgla oraz czujki dymu. Czujki te wyposażone są w akustyczny sygnalizator alarmujący mieszkańców o ewentualnym zagrożeniu. Należy je instalować w korytarzach, najlepiej w pobliżu sypialni, aby ostrzeżenie nadeszło w porę. Zakup i instalacja takich czujek prowadzi niejednokrotnie do ocalenia życia, jak również mienia. 

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Hrubieszowie apeluje do mieszkańców powiatu hrubieszowskiego o szczególną ostrożność podczas użytkowania i obsługi pieców ogrzewczych na paliwo stałe i gazowe, użytkowanych w budynkach i lokalach mieszkalnych.

 

Przepisy prawne:

Art. 62 ust. 1 pkt 1 c ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. nr 243, poz. 1623 z późn. zm.) nakłada obowiązek na właścicieli i zarządców bloków mieszkalnych i domów jednorodzinnych do okresowej kontroli co najmniej raz w roku stanu technicznego  instalacji gazowych oraz przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych).

§ 34 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. nr 109 poz. 719), wskazuje, że w obiektach lub ich częściach, w których odbywa się proces spalania paliwa stałego, ciekłego lub gazowego, usuwa się zanieczyszczenia z przewodów dymowych i spalinowych:

– co najmniej raz na 3 miesiące w domach opalanych paliwem stałym (np. węglem, drewnem),

– co najmniej raz na 6 miesięcy w domach opalanych paliwem ciekłym i gazowym

– co najmniej raz w miesiącu, jeżeli przepisy miejscowe nie stanowią inaczej od palenisk zakładów zbiorowego żywienia i usług gastronomicznych.

– co najmniej raz w roku usuwamy zanieczyszczenia z przewodów wentylacyjnych.

 

Polecamy strony:

www.straz.gov.pl.

www.czadusypia.pl

www.zgasryzyko.pl.

 

PAMIĘTAJ, CZAD ZABIJA!