Apel o pomoc dla Natalii !!!

Zwracamy się z prośbą do wszystkich ludzi dobrej woli o pomoc finansową dla 3-letniej Natalii, córeczki naszej długoletniej koleżanki z pracy.
Natalia urodziła się z mózgowym porażeniem dziecięcym – niedowład kończyn, opóźnienie rozwoju, niedosłuch.

Reklamy

Natalia wymaga długoletniej intensywnej rehabilitacji usprawniającej, co wiąże się z częstymi wyjazdami na specjalistyczne turnusy rehabilitacyjne do odległych miejscowości (Warszawa Międzylesie – Instytut „Pomnik– Centrum Zdrowia Dziecka”, Zagórze k/Wa-wy – Mazowieckie Centrum Neuropsychiatrii i Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży, Jarosławiec – Pomorskie Centrum Rehabilitacji) oraz wysokimi kosztami.

Poza turnusami rehabilitacyjnymi, Natalia jest wożona co najmniej raz w tygodniu do Zamościa (NZOZ Ośrodek Rehabilitacyjno – Terapeutyczny dla Dzieci Niepełnosprawnych) na intensywną i specjalistyczną rehabilitację, również tu w Hrubieszowie jest poddawana zabiegom na Oddziale Dziennym Rehabilitacji w SP ZOZ. Dzięki temu Natalia robi duże postępy – ostatnio zaczęła samodzielnie siadać i utrzymywać pozycję pionową. Rokuje to dobrze na przyszłość.

Jednak niezbędne jest dodatkowe wsparcie, bowiem skromne środki finansowe, jakimi dysponowali rodzice i rodzina wyczerpały się, a zaprzestanie rehabilitacji zniweczy dotychczasowe dokonania Natalii i zaprzepaści szansę na jej samodzielne życie.

Wszystkim, którzy chcieliby towarzyszyć rodzicom w ich opiece nad córką i pomóc Natalii w jej walce o przyszłość, wdzięczni będziemy za każdą wpłatę dokonaną na konto:

Stowarzyszenia Na Rzecz Dzieci i Młodzieży „JESTEM”
Hrubieszów ul. Nowa 11
Nr konta:
73 1240 2829 1111 0000 4033 8332
z dopiskiem „Na rehabilitację Natalii Szpakowskiej”.

Koleżanki i Koledzy
z Urzędu Skarbowego
w Hrubieszowie