Będzie chłodnia na zwłoki w hrubieszowskim szpitalu

W związku z pogarszającą się sytuacją epidemiologiczną, radni powiatowi podjęli decyzję o przekazaniu 60 tys. zł na zakup chłodni do przechowywania zwłok dla hrubieszowskiego szpitala.

Reklamy

Rada powiatu hrubieszowskiego, na posiedzeniu w dniu 24 listopada 2020 roku, podjęła decyzję o przekazaniu środków w kwocie 60 000 zł w planie finansowym starostwa, na zakup chłodni do przechowywania zwłok do prosektorium przy hrubieszowskim szpitalu.

Chłodnia będzie zakupiona w ramach zarządzania kryzysowego, w związku z pogarszającą się sytuacją epidemiologiczną COVID-19. Środki finansowe na jej zakup zostaną przekazane w formie dotacji dla SP ZOZ w Hrubieszowie.