Bezpłatne zajęcia specjalistyczno – terapeutyczne

Drodzy Rodzice! Jeżeli uważacie, że Wasze dziecko rozwija się nieprawidłowo bądź jest niepełnosprawne, mogą Państwo skorzystać z bezpłatnej pomocy (bezpłatnych zajęć) w Powiatowym Zespole Placówek Szkolno – Wychowawczym w Hrubieszowie, ul. Zamojska 16a.

Reklamy

W wypadku stwierdzenia nieprawidłowości rozwojowych ustawa o systemie oświaty gwarantuje każdej rodzinie tzw. wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, czyli fachową pomoc w jego usprawnianiu.

 

 Zespół wczesnego wspomagania:

  • opracuje indywidualny program terapii dziecka,
  • poprowadzi kompleksową terapię,
  • doradzi, jak urządzić otoczenie dziecka,
  • odpowie na nurtujące Was pytania,
  • da Wam wsparcie psychologiczne,
  • objaśni perspektywy rozwojowe dziecka.

 

Warunkiem uczestnictwa we Wczesnym Wspomaganiu Rozwoju Dziecka jest posiadanie przez dziecko opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju wydanej przez Zespół Orzekający zorganizowany w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Hrubieszowie.

Zespół ustala wielospecjalistyczną diagnozę: lekarską, psychologiczną, logopedyczną wraz z oceną sfery ruchowej dziecka oraz jego codziennego funkcjonowania. 

Uczestnictwo we wczesnym wspomaganiu rozwoju jest bezpłatne!

 

Czym jest wczesne wspomaganie rozwoju dziecka?

Wczesne wspomaganie stanowi zbiór świadczeń i usług o charakterze:

– rehabilitacyjnym

– logopedycznym

– pedagogicznym

– psychologicznym

– pediatrycznym

 

Pomoc ta oferowana jest dzieciom z niepełnosprawnością (stwierdzonymi deficytami) od urodzenia do chwili podjęcia nauki w szkole w wymiarze od 4 do 8 godzin w miesiącu (w zależności od potrzeb psychofizycznych dziecka).  Oddziaływania skierowane są także na pomoc rodzinom, m.in.. poprzez zorganizowanie grup wsparcia oraz udzielanie pomocy w przystosowaniu warunków w środowisku domowym do potrzeb dziecka.

 

Rodzicu pamiętaj!

Im wcześniej zareagujesz na niepokojące Cię postępy rozwoju Twojego dziecka – tym większe szanse na sukces.

Więcej informacji można uzyskać pod numerem tel. 507 544 788 lub na miejscu w placówce ul. Zamojska 16a w Powiatowym Zespole Placówek Szkolno – Wychowawczym w Hrubieszowie.

PZPSW Hrubieszów