14 czerwca 2024

Biuletyn 27 WDP AK

Ukazał się wydawany od 25 lat co kwartał Biuletyn Informacyjny 27 Wołyńskiej Dywizji Piechoty Armii Krajowej, największej umundurowanej armii podziemia walczącej o wyzwolenie społeczne i narodowe w okupowanej Europie podczas II Wojny Światowej.

Reklamy

Warto powiedzieć, że czynnymi członkami tej dywizji było i jest wiele osób wywodzących się z Hrubieszowa i miejscowej jednostki wojskowej 2 Pułku Strzelców Konnych. Od ponad 20 lat działa koło środowiskowe 27 WDP AK a w Klubie Garnizonowym jest eksponowana Sala Tradycji poświęcona przez ks. Prałata ppłk Andrzeja Puzona. Sala ta służy dzieciom, młodzieży szkolnej i starszym, którzy nie znają z wiadomych powodów historii tej Dywizji. W Sali jest mnóstwo eksponatów, które zostały zebrane przez członka zarządu p. Kazimierza Kasprowicza od żon byłych żołnierzy. Są to medale, odznaczenia, krzyże partyzanckie, krzyże walecznych, krzyże kawalerskie, krzyż Virtuti Militari, Medal gen. „Oliwy”, legitymacje, dyplomy, akty mianowania itp.

W samym Biuletynie m.in. poczytamy o Historii 25 lecia Biuletynu Informacyjnego, podziemiu polskim na Wołyniu w latach 1939 – 1942, o stosunku władzy III Rzeszy do UPA i odwrotnie UPA do Niemców, o ukraińskim ludobójstwie i milczeniu na ten temat, o kłopotach budowy pomnika ofiar ludności polskiej kresów wschodnich (miałby stanąć w Warszawie). Czterech polskich eurodeputowanych (pozostali nie śmieli) złożyło w Parlamencie Europejskim wniosek o uznanie zbrodni ludobójstwa OUN – UPA na Polakach, mieszkańców Kresów Południowo – Wschodnich (ale sprawa jest trudna). Są też wywiady z Jarosławem Kalinowskim i Wiktorem Juszczenko na te tematy. Jest też wspomnienie pośmiertne o Ryszardzie Kasprowiczu ps „Lwie Serce”. Jest i lista tych, którzy odeszli ostatnio na wieczną wartę m.in. Małecki Henryk ps „Luśnia” ze Stafankowic.

Reklamy

Dodatkowo możemy dowiedzieć się o wielu innych publikacjach dotyczących poruszonych wyżej tematów i okresu oraz w jaki sposób możemy te publikacje zdobyć.

Reklamy

Opracował – mak