21 czerwca 2024

Budowa studni głębinowej – co musisz wiedzieć?

Dostarczenie wody do budynków związane jest z przyłączeniem do sieci lub wydrążeniem studni głębinowej. Sprawdź, co należy zrobić, aby sprawnie przejść przez proces budowy własnego ujęcia i jakie korzyści się z tym wiążą.

Działania konieczne przed rozpoczęciem prac

Specjaliści ze Staltechnika zalecają, by w początkowym etapie bardzo dokładnie przyjrzeć się działce. Nawet w sytuacji, gdy nie jest się jej właścicielem, można w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego ustalić warunki budowy studni głębinowej. Być może są co do niej pewne obostrzenia, które będą determinować podjęcie konkretnych decyzji.

Kolejną sprawą jest obliczenie potrzebnego zużycia wody. Jeśli będzie ono przekraczało 5m3/ dobę wtedy należy wykonać projekt prac geologicznych i operat wodnoprawny. Przepis ten obowiązuje w oparciu o Prawo Wodne, Górnicze i Geologiczne. Ma zastosowanie również w sytuacji budowy studni głębszej niż 30 metrów. Jeśli nie przekracza się tych parametrów, obowiązkiem jest uzyskanie zezwolenia z odpowiedniego organu administracji architektoniczno-budowlanej.

Najlepsza pora do wiercenia studni głębinowej

Bez względu na projekt studni świetne rozwiązania technologiczne do odwiertów głębinowych można znaleźć na http://staltechnika.pl/. Nasi specjaliści wiedzą, że wykonywanie takich prac można zaplanować o dowolnej porze roku. Jednak ze względów praktycznych najlepiej jest ustalić je w okresie jesiennym lub zimowym. Dlaczego? Kluczowe znaczenie ma tutaj stabilny poziom wód gruntowych.

Materiały potrzebne do budowy studni

Kluczowe znaczenie dla jakości wody mają zastosowane akcesoria. Powinno się wybierać jedynie takie podzespoły, które nie przepuszczają wody i nie wpływają negatywnie na jej właściwości. Dno studni należy wyłożyć żwirem, a w przypadku napływania wody z różnych strony dobrze jest użyć kręgu z perforacją. Konieczne jest zadbanie o właściwe uszczelnienie połączeń między poszczególnymi kręgami.

Wszystkie wyżej wymienione czynniki mają bezpośredni wpływ na efekt prac głębinowych. Do ich wykonania należy posługiwać się jedynie najlepszej jakości sprzętem.

(tekst i fot. mat. partnera)