Co tak właściwie kryje się pod pojęciem due dilligence?

Przed planowaną inwestycją, warto upewnić się, że ulokowany kapitał będzie przynosił oczekiwane zyski. Jednym ze sposobów na uniknięcie ryzyka jest przeprowadzenie dokładnej analizy. Warto wiedzieć, na czym polega tego typu proces.

Opis

W ramach due diligence weryfikacji poddawany jest finansowy, techniczny oraz prawny sektor konkretnego przedsiębiorstwa. Analiza stanowi podstawę wyceny danej spółki. Ocena przeprowadzana jest w profesjonalny i obiektywny sposób. W ramach metody obecna sytuacja przedsiębiorstwa podlega weryfikacji, dzięki czemu można zminimalizować ryzyko związane z planowanym wkładem kapitału. Działania w ramach due diligence dostosowane są do rodzaju przedsiębiorstwa oraz sektora, w którym się ono specjalizuje. Analiza jest ostatnią fazą operacji, po której może już nastąpić finalizacja transakcji. Wyniki otrzymane dzięki due diligence pozwalają opracować właściwą strategię negocjacyjną. Metoda umożliwia ponadto zwiększenie szansy na zawarcie korzystnego kontraktu biznesowego. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są na stronie internetowej https://www.crowe.com/pl

Zastosowanie

Analiza przeprowadzana jest przez profesjonalny zespół specjalistów. Zazwyczaj zajmują się oni doradztwem podatkowym i kwestiami prawnymi. Due diligence wykonują również firmy outsourcingowe. Analiza wykorzystywana jest w przypadku sprzedaży firmy, zbytu akcji, połączenia spółek kapitałowych czy też wprowadzania jednostki do publicznego obrotu. Due diligence stosują również przedsiębiorstwa poszukujące dodatkowych inwestorów. Analiza często wykorzystywana jest w działaniach wywłaszczających. Due diligence nie stosuje się jednak w przypadku operacji polegających na wrogich przejęciach.

Planując inwestycję środków finansowych, warto upewnić się, iż transakcja  zakończy się powodzeniem. Due diligence to świetny sposób na uniknięcie biznesowej katastrofy. Warto jednak pamiętać, by analizę zlecić osobom, które specjalizują się w przeprowadzaniu tego typu rzetelnych ocen.

(tekst i fot. mat. partnera)