20 lipca 2024

Ćwiczenie DRAGON-11 zakończone

Od 24 do 30 września na terenie Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych w Drawsku Pomorskim oraz na poligonie w Ustce ponad siedem tysięcy żołnierzy Wojsk Lądowych podlegało sprawdzianowi praktycznych umiejętności podczas ćwiczenia „Dragon 11”. Wśród nich byli zołnierze hrubieszowskiego 2 pułku rozpoznawczego.

Reklamy

Było to największe tegoroczne ćwiczenie taktyczne z wojskami przeprowadzone przez Dowódcę Wojsk Lądowych generała broni Zbigniewa Głowienkę. W ramach tego przedsięwzięcia szkoleniowego ponad siedem tysięcy żołnierzy i półtora tysiąca różnego typu sprzętu i uzbrojenia wojskowego doskonaliło działanie w ramach sojuszniczej, połączonej operacji obronnej. Ćwiczenie „Dragon 11” miało wymiar międzynarodowy, gdyż wspólnie z Polakami ćwiczyli żołnierze amerykańscy, kanadyjscy i niemieccy, a w roli obserwatorów wystąpili żołnierze z Wielkiej Brytanii.

Tydzień zajęć taktycznych i ogniowych stanowił test sprawności działania dla wszystkich rodzajów wojsk i służb. Oceniano pracę dowództw związków taktycznych i dowództw niższego szczebla w zakresie planowania, organizowania oraz prowadzenia operacji obronnej i zaczepnej. Sprawdzono też poprawność funkcjonowania systemów łączności i rozpoznania.

Reklamy

W trakcie ćwiczenia „Dragon 11” swoje umiejętności i poziom wyszkolenia prezentowali żołnierze wszystkich rodzajów wojsk. Odbyło się forsowanie przeszkody wodnej, gdzie współdziałały ze sobą wojska inżynieryjne i pododdziały piechoty zmotoryzowanej. Sprawdzian ogniowy przeszły dywizjony artylerii samobieżnej na armatohaubicach Dana i działach samobieżnych 2S1 Goździk oraz dywizjon artylerii rakietowej uzbrojony w wyrzutnie rakietowe WR 40 Langusta. Wojska aeromobilne współdziałały z wojskami pancernymi i zmechanizowanymi udzielając im wsparcia ogniowego z powietrza. Dodatkowym elementem było przećwiczenie procedury Combat SAR (odzyskiwanie personelu), gdzie współdziałały ze sobą śmigłowce i kawaleria powietrzna. W czasie zabiegów sanitarnych oraz specjalnych żołnierze wojsk chemicznych działali wspólnie z artylerzystami. Ważnym elementem ćwiczenia był wspólny desant żołnierzy polskich, amerykańskich i kanadyjskich. Na Centralnym Poligonie Sił Powietrznych w Ustce strzelania do celów nawodnych odbyły pododdziały wojsk obrony przeciwlotniczej. Ćwiczenie było też ogromnym przedsięwzięciem pod względem logistyki, zabezpieczenia medycznego i łączności.

W ćwiczeniu „Dragon 11” zaangażowane były nie tylko wojska ćwiczące, ale także komórki organizacyjne Dowództwa Wojsk Lądowych. To one stanowiły w głównej mierze obsadę Kierownictwa Ćwiczenia. Jako dowództwo wyższego szczebla dla ćwiczącej 12 Dywizji Zmechanizowanej wystąpił 2 Korpus Zmechanizowany.

Reklamy

W dniach 29 i 30 września na terenie CSWL Drawsko Pomorskie odbyła się narada szkoleniowo-metodyczna Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego generała Mieczysława Cieniucha. Uczestniczyło w niej blisko 100 osób z kierownictwa Sił Zbrojnych RP.

Ostatniego dnia ćwiczących żołnierzy odwiedzi Minister Obrony Narodowej Tomasz Siemoniak, któremu towarzyszył będzie doradca ministra Waldemar Skrzypczak.

***

Tekst i zdjęcia:
Zespół Informacyjno-Prasowy Ćwiczenia
Źródło: http://www.army.mil.pl
Info: Dylan