28 maja 2024

Czy będą nowe boiska przy Dwójce? Nadzwyczajna sesja Rady Miasta

9 lutego 2015 roku o godz. 12, odbędzie się V nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Hrubieszowie, której głównym tematem będzie podjęcie uchwały w sprawie wprowadzeniem nowego zadania inwestycyjnego związanego z zagospodarowaniem terenu i budową infrastruktury rekreacyjno-turystycznej przy hrubieszowskiej Dwójce.


9 lutego 2015 roku o godz. 12.00 odbędzie się V nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Hrubieszowie. Konieczność zwołania sesji związana jest z wprowadzeniem nowego zadania inwestycyjnego pod nazwą „Zagospodarowanie terenu w zakresie zewnętrznej infrastruktury rekreacyjno-turystycznej przy Zespole Szkół Miejskich Nr 2 w Hrubieszowie, ul. Żeromskiego 29”.

Już od kilku lat Urząd Miasta ma plany wyremoniowania boisk Dwójki, do tej pory jednak projekty z tym związane nie zyskały akceptacji instytucji rozdzielających fundusze.

Obecnie istnieje możliwość dofinansowania tej inwestycji z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Wojewódzkiego Wieloletniego Programu Rozwoju Bazy Sportowej Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie, w wysokości 33% wydatków kwalifikowanych.

Termin składania wniosków upływa dnia 13.02.2015 r., w związku z czym istnieje potrzeba podjęcia stosownej uchwały Rady Miasta w tej sprawie.