28 maja 2024

Czy da się zmienić wysepki na parkingu Placu Staszica? Ciąg dalszy

Dzięki interwencji i propozycji Hrubieszowskiej Rady Gospodarczej przy wspólnej naradzie z wykonawcą, inspektorami nadzoru i koordynatorem projektu rewitalizacji udało się nieco poprawić błędy na parkingu.

 

Przedstawiciele Hrubieszowskiej Rady Gospodarczej interweniowali w tej i innych sprawach związanych z rewitalizacją przy wspólnym stole z koordynatorem projektu, wykonawcą i inspektorami nadzoru.

Na tym etapie inwestycji można było bardzo niewiele zmieniać, jednakże udało się na nasz wniosek poprawić separatory (wysepki) skracając je o połowę długości i wtapiając ostre krawędzie krawężników.

Dzięki tej niewielkiej zmianie parking będzie bardziej funkcjonalny i bezpieczny. Tyle jeśli chodzi o parking przy Placu Staszica.

Kolejnym postulatem było odprowadzenie wody opadowej z dachów pod nawierzchnią deptaka – niestety jest to niemożliwe.

Na dzień dzisiejszy zapisano w protokóle, iż wykonawca zamontuje korytka odpływowe z rur spustowych, aby zabezpieczyć elewacje i nawierzchnię z kostki granitowej przed deszczówką.

Ewentualne zmiany odprowadzenia wód opadowych z dachów budynków przy deptaku bez kosekwencji finasowych możliwe będzie przy realizacji nowego projektu np. rewitalizacji starej zabudowy sutek. O ile do takiej dojdzie.

 

Sławomir Kędziera
Przewodniczący HRG

W galerii aktualne zdjęcia dotyczące rewitalizacji.