25 czerwca 2024

Defilada wojskowa w Warszawie

Podczas centralnych obchodów Święta Wojska Polskiego w Warszawie w defiladzie wzięli udział żołnierze z II Pułku Rozpoznawczego w Hrubieszowie.

Reklamy

W Uroczystym przemarszu wzięło udział ponad 1200 żołnierzy, w tym także pododdziały z Francji, Niemiec, Ukrainy, Słowacji i Litwy. Dla mieszkańców Hrubieszowa najważniejsze, że kolumnę sprzętu wojskowego otwierała 2 kompania rozpoznawcza 2 Hrubieszowskiego Pułku Rozpoznawczego im. Henryka Dobrzańskiego „Hubala” z Hrubieszowa, w sile 40 żołnierzy pod dowództwem kpt. Artura Sarzyńskiego. Nasi żołnierze jechali na quadach oraz wozach bojowych typu Skorpion.

Reklamy

Należy podkreślić, że otwarcie defilady przez hrubieszowski pułk to wielki honor i uznanie dla ich wyszkolenia.

***

Reklamy

O pułku ze strony Starostwa

2 Hrubieszowski Pułk Rozpoznawczy im. mjr Henryka Dobrzańskiego „Hubala”, został powołany decyzją szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego z dnia 25 maja 1994 roku. Powstał na bazie 8. Ośrodka Materiałowego w Hrubieszowie. Jednostka obecnie podlega Dowództwu Wojsk Lądowych. Pułk składa się z 5 kompanii bojowych: cztery to kompanie rozpoznawcze, jedna z BWR – ami (8 szt.) i BRDM – ami, dwie z BRDM – ami i wozami dowodzenia R-5, czwarta kompania – kompania specjalna wyposażona jest w samochody osobowo – terenowe. Piąta kompania to pododdział radioelektroniczny, przeznaczony do prowadzenia namierzania i zakłóceń radiowych oraz rozpoznania radioelektronicznego. Oprócz tych pięciu kompanii w skład pułku wchodzi również pluton rozpoznania skażeń, a z pododdziałów logistycznych: kompania remontowa, zaopatrzenia i medyczna.

8 czerwca 1996 r. podczas uroczystości w Hrubieszowie 2 Pułk Rozpoznawczy otrzymał sztandar ufundowany przez społeczeństwo Ziemi Hrubieszowskiej i jako patrona jednostki mjr Henryka Dobrzańskiego „HUBALA”. Przejął on tradycje drugich pułków strzelców konnych.

Odznaka hrubieszowskich strzelców konnych znalazła się na sztandarze 2 pułku rozpoznawczego.

Wybrał i opracował – mak