21 maja 2024

Dotacje Starostwa

Zarządu Powiatu w Hrubieszowie uchwałą z dnia 27 marca 2008 roku rozstrzygnął otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu, w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji oraz w zakresie krajoznawstwa.

u>Wykaz ofert i realizujących je podmiotów, którym udziela się dotacji z budżetu Powiatu Hrubieszowskiego w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu, w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji oraz w zakresie krajoznawstwa z terminem realizacji od 1 kwietnia do 31 grudnia 2008 r.

Lp./Oferent/Nazwa zadania/Zakres zadań/Rodzaj zadań zgodnie z ogłoszeniem/Przyznana kwota dotacji

1
Miejski Klub Sportowy „Unia” Hrubieszów
Międzynarodowe Mistrzostwa Juniorów w podnoszeniu ciężarów „EURO-BUG”
sport
1 A
1 562,00 zł

2
Miejski Klub Sportowy „Unia” Hrubieszów
Mistrzostwa Polski Seniorek w podnoszeniu ciężarów
sport
1 A
5 000,00 zł

3
Miejski Klub Sportowy „Unia” Hrubieszów
XVIII Międzynarodowy Bieg Unii Horodelskiej
sport
1 A
1 000,00 zł

4
Miejski Klub Sportowy „Unia” Hrubieszów
Eliminacje do zawodów rejonowych – Powiatowy SZS
sport
1 A
16 438,00 zł

5
Uczniowski Klub Sportowy „GRZEŚ”
Gladiators – Floorballs
24 godzinny turniej w Unihokeja w kategorii Open
sport
1 B
1 000,00 zł

6
Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży ZS Nr 3 w Hrubieszowie „Dla szkoły”
Powiatowa Amatorska Liga Piłki Siatkowej Mężczyzn – II edycja
sport
1 B
1 000,00 zł

7
Miejski Klub Sportowy „Unia” Hrubieszów
Młodzieżowy obóz sportowy – piłka nożna
sport
1 C
2 000,00 zł

8
Hrubieszowski Dom Kultury
XIII Nadbużańskie Spotkania Artystyczne – Kresowe Dziedzictwo
kultura
2 A
10 000,00 zł

9
Gminny Ośrodek Kultury w Dołhobyczowie
XI Kresowe Spotkania Młodych „Chcemy żyć w świecie wartości”
kultura
2 A
3 000,00 zł

10
Hrubieszowski Dom Kultury
Prezentacje artystyczne dzieci, młodzieży i osób dorosłych – eliminacje powiatowe
kultura
2 B
5 000,00 zł

11
Towarzystwo Regionalne Hrubieszowskie
Sesja popularno – naukowa poświęcona pamięci Wiktora Zina
kultura
2 B
700,00 zł

12
Towarzystwo Regionalne Hrubieszowskie
Publikacja Biuletynu TRH – organu prasowego TRH nr 156/157
kultura
2 B
3 500,00 zł

13
Gminny Ośrodek Kultury w Uchaniach
VIII Powiatowy Przegląd Piosenki Żołnierskiej i Partyzanckiej połączony z festynem rodzinnym
kultura
2 B
4 800,00 zł

14
Gminny Ośrodek Kultury w Mirczu
Mireckie Spotkania Plenerowe z Kulturą Ukraińską
kultura
2 C
3 000,00 zł

15
Hrubieszowski Dom Kultury
Warsztaty sztuki tkackiej – „Utracone piękno”
kultura
2 D
1 000,00 zł

16
Hrubieszowski Dom Kultury
30 Plener Malarski
kultura
2 E
2 700,00 zł

17
Stowarzyszenie na rzecz dzieci i młodzieży „JESTEM” im. Św. Jana Bosko w Hrubieszowie
Spływy kajakowe rzeką Tanew, rzeką Bug i Huczwą
krajoznawstwo
3 B
1 000,00 zł

18
Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży ZS Nr 3 w Hrubieszowie „Dla szkoły”
II Powiatowy spływ kajakowy po Huczwie pod hasłem „Śladami Grodów Czerwieńskich”
krajoznawstwo
3 B
4 000,00 zł

19
Powiatowe Centrum Stowarzyszenia Agroturystyki w Hrubieszowie z siedzibą w Horodle
Powiatowy Nadbużański Jarmark Agroturystyczny
krajoznawstwo
3 D
6 000,00 zł

Razem
72 700,00 zł

***

Wykaz ofert na realizację zadań publicznych, którym nie udziela się dotacji z budżetu Powiatu Hrubieszowskiego w ramach otwartego konkursu ofert na zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu, w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji oraz w zakresie krajoznawstwa z terminem realizacji od 1 kwietnia do 31 grudnia 2008 r.

Lp./Nazwa oferenta/Nazwa zadania/Przyczyny

1.
Stowarzyszenie „Hrubieszów na Rowerach”
„Hrubieszowskie Spotkania Rowerowe – człowiek bliżej natury”
oferta nie spełnia wymagań formalnych określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie oraz w uchwale nr 93/2008 z dnia 31 stycznia 2008 r. Zarządu Powiatu w Hrubieszowie w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu, w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji oraz w zakresie krajoznawstwa z terminem realizacji od 1 kwietnia do 31 grudnia 2008 – brak wymaganego załącznika do oferty, tj. sprawozdania finansowego

2.
Gminny Ośrodek Kultury w Mirczu
„Letni turniej piłki nożnej o puchar przechodni Wójta Gminy Mircze”
oferta nie spełnia wymagań określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie oraz w uchwale nr 93/2008 z dnia 31 stycznia 2008 r. Zarządu Powiatu w Hrubieszowie w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu, w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji oraz w zakresie krajoznawstwa z terminem realizacji od 1 kwietnia do 31 grudnia 2008 – zadanie nie ma charakteru ponadgminnego
(art. 4 ust. 1 ustawy o samorządzie powiatowym stanowi, iż powiat wykonuje określone ustawami zadania publiczne o charakterze ponadgminnym)

3.
Klub Tenisowy „Smecz”
„Organizowanie i prowadzenie nauki gry w tenisa ziemnego. Organizacja cyklu turniejów tenisowych”
oferta nie spełnia wymagań formalnych określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie oraz w uchwale nr 93/2008 z dnia 31 stycznia 2008 r. Zarządu Powiatu w Hrubieszowie w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu, w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji oraz w zakresie krajoznawstwa z terminem realizacji od 1 kwietnia do 31 grudnia 2008 – brak wymaganego załącznika – zgodnie z ogłoszeniem oferent powinien dołączyć sprawozdanie merytoryczne i finansowe za okres od daty rejestracji do daty ogłoszenia konkursu

4.
MLKS „Kryształ” Werbkowice
„XV Ogólnopolski Cukrowniczy Bieg Uliczny Parlamentarzystów, Starostów, Burmistrzów, Wójtów, Prezesów i Dyrektorów Firm”
oferta nie spełnia wymagań formalnych określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie oraz w uchwale nr 93/2008 z dnia 31 stycznia 2008 r. Zarządu Powiatu w Hrubieszowie w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu, w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji oraz w zakresie krajoznawstwa z terminem realizacji od 1 kwietnia do 31 grudnia 2008 – brak wymaganego załącznika do oferty, tj. sprawozdania finansowego