16 lipca 2024

Drodzy Przyjaciele, uczniowie gimnazjum…

Zespół Szkół nr 3 w Hrubieszowie, mieszczący się przy ul. Żeromskiego 11, jest szkołą z tradycjami. Świadczą o tym nie tylko lata funkcjonowania wśród społeczności Ziemi Hrubieszowskiej, ale jej niepodważalne osiągnięcia w kształceniu licznej rzeszy młodzieży.

Reklamy

Uczniowie popularnego „Kościuszki” wielokrotnie zostawali laureatami olimpiad przedmiotowych, konkursów i zawodów sportowych na szczeblu wojewódzkim i okręgowym oraz finalistami ogólnopolskich zmagań szczebla centralnego. Nie uszło to uwadze liczących się w naszym życiu społecznym instytucji, organizujących ogólnopolskie rankingi szkół średnich, w których Zespół Szkół nr 3 wiele razy znalazł się wśród najlepszych szkół ponadgimnazjalnych w Polsce.

Jako jedyna w dawnym województwie zamojskim placówka oświatowa, kształcąca na poziomie średnim, możemy się też pochwalić dwukrotnym zdobyciem prestiżowego Znaku Jakości Interkl@sa, przyznawanego przez Kapitułę pod patronatem Marszałka Sejmu RP.

Reklamy

We współczesnym szkolnictwie o jakości kształcenia świadczy nie tylko liczba finalistów ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych, ale także poziom zdawalności egzaminów maturalnych, a ten w Zespole Szkół nr 3 od lat jest bardzo wysoki (95%-100%) jeden z lepszych w województwie lubelskim (np. w roku szkolnym 2006/2007 i 2007/2008 w liceum ogólnokształcącym był stuprocentowy).

Kształcenie młodzieży na tak wysokim poziomie nie byłoby możliwe bez wykwalifikowanej kadry pedagogicznej, dysponującej nowoczesnymi środkami dydaktycznymi, oraz odpowiednio wyposażonych klasopracowni. Obecnie szkoła posiada 2 pracownie komputerowe, jedną specjalistyczną pracownię do nauki języków obcych i szereg klasopracowni przedmiotowych. Szkoła jako jedyna w powiecie posiada pełnowymiarową nowoczesną halę sportową i kompleks boisk zewnętrznych z poliuretanowymi nawierzchniami.

Reklamy

Szkoła wspiera pozalekcyjną działalność różnych przedmiotowych kół zainteresowań, klubów dyskusyjnych, kół sportowych i innych. Uczniowie na tych zajęciach nie tylko pogłębiają swoją wiedzę, przygotowując się do olimpiad i konkursów, ale także redagują gazetkę szkolną, opracowują strony internetowe, organizują wieczorki poezji i okolicznościowe inscenizacje. W szkole prężnie działa Samorząd Uczniowski oraz szkolny radiowęzeł. Ciekawą tradycją naszej szkoły są wycieczki przedmiotowe oraz turystyczno-szkoleniowe, a w szczególności spływy kajakowe oraz rajdy Szkolnego Koła Geograficznego po dziewiczych miejscach naszego kraju.

Każdy uczeń może korzystać ze szkolnej stołówki, jak również bardzo dobrze zaopatrzonego sklepiku. Nad zdrowiem młodzieży i jej bezpieczeństwem w czasie zajęć czuwa gabinet lekarski.
Drogi Gimnazjalisto, warto się uczyć w Zespole Szkół nr 3 im. Tadeusza Kościuszki, gdyż daje on Wam możliwość wyboru profilu kształcenia zgodnie z Waszymi zdolnościami i zainteresowaniami. Ukończenie każdej klasy umożliwia uzyskanie świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego i kontynuowanie procesu kształcenia na wybranej wyższej uczelni.

Wszystkim uczniom, którzy zdecydują się na naukę w naszej szkole życzę powodzenia i właściwego wyboru dalszej drogi kształcenia.

Zapraszamy
mgr inż. Dariusz Szadowski, dyrektor


Oferta edukacyjna ZS nr 3:

http://zsnr3.pl/page.php?page_id=66

 

Zasady rekrutacji:

http://zsnr3.pl/page.php?page_id=68