30 maja 2024

Dwójka: Ratujemy i Uczymy Ratować z Fundacją Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy

Program Edukacyjny „Ratujemy i Uczymy Ratować” prowadzony jest przez Fundację WOŚP w szkołach na terenie całej Polski. Skierowany jest do uczniów klas 1 – 3 edukacji wczesnoszkolnej. Polega na prowadzeniu przez przeszkolonych nauczycieli zajęć z podstawowych czynności ratujących życie.

 

W II semestrze bieżącego roku szkolnego do realizacji Programu przystąpił również ZSM nr 2 w Hrubieszowie. Szkoła otrzymała bezpłatnie fantomy, filmy i podręczniki potrzebne do prowadzenia zajęć. W zajęciach uczestniczyli uczniowie oddziału przedszkolnego oraz klas 1A, 2C i 3A. Dzieci dowiedziały się co to jest łańcuch przeżycia, uczyły się oceny poziomu bezpieczeństwa, oceny przytomności i wzywania pomocy, zastosowania pozycji bocznej oraz resuscytacji krążeniowo – oddechowej (podtrzymanie czynności życiowych osoby nieoddychającej).

Dla nauki udzielania pierwszej pomocy kluczowe znaczenie ma przeciwdziałanie powstawaniu obaw przed jej udzielaniem. Jest to obecnie największa przeszkoda dla osób dorosłych w nauce tych czynności oraz w działaniu w sytuacji realnej. Dlatego nauczanie dzieci na tak wczesnym etapie jest sposobem na zwiększenie świadomości i poziomu umiejętności w zakresie podstaw pierwszej pomocy. Jest to przygotowanie do późniejszych ćwiczeń z zakresu podstawowych czynności ratujących życie.

Program „Ratujemy i Uczymy Ratować” prowadzony jest w szkołach nieprzerwanie. Co roku kolejne grupy dzieci obejmowane są zajęciami, a uczniowie przeszkoleni uczestniczą w zajęciach także w klasach starszych, gdyż kluczowe dla wyrobienia nawyków jest systematyczne powtarzanie takich ćwiczeń.

 

Opiekun Szkolnego Klubu Wiewiórka przy ZSM nr 2: Katarzyna Beń