Dwójka: Rekrutacja do klasy pierwszej i oddziału „0”

Szkoła Podstawowa nr 2 w Hrubieszowie zaprasza na rok szkolny 2018/2019 dzieci do klasy „0” i I klasy szkoły podstawowej.

Reklamy

 

REKRUTACJA PROWADZONA JEST OD 12.02.2018 DO 31.03.2018

OFERUJEMY:

Reklamy
 • największą w mieście salę gimnastyczną z ergonomiczną ścianką wspinaczkową;
 • salę do gimnastyki korekcyjnej;
 • pokój zabaw dla dzieci młodszych;
 • sale lekcyjne wyposażone w tablice interaktywne lub sprzęt multimedialny;
 • dwie pracownie komputerowe;
 • bibliotekę;
 • multimedialne centrum biblioteczne;
 • wyodrębnione miejsce projekcji filmów i prezentacji (małe kino);
 • stołówkę szkolną (pełny obiad 2-daniowy za 2,90 zł, możliwość zorganizowania II śniadania);
 • dwie świetlice szkolne;
 • sklepik szkolny;
 • pełny monitoring wewnątrz i na zewnątrz szkoły;
 • funkcjonowanie w szkole klas sportowych;
 • zajęcia logopedyczne;
 • fachowe zajęcia dla dyslektyków (certyfikat Polskiego Towarzystwa Dysleksji);
 • szeroki wachlarz bezpłatnych zajęć dodatkowych;
 • bezpieczny plac zabaw;
 • zajęcia w godzinach przedpołudniowych (dostosowanych do potrzeb rodziców);
 • kompleks boisk sportowych.

 

PRIORYTETAMI NASZEJ SZKOŁY SĄ:

 • bezpieczeństwo dziecka;
 • troska o harmonijny rozwój umysłowy i fizyczny;
 • stałe doskonalenie się kadry pedagogicznej;
 • udzielanie wsparcia rodzicom w procesie wychowania dziecka;
 • otwarcie na współpracę ze środowiskiem;
 • dyspozycyjność, solidność i fachowość.

 

ZASADY NABORU DO KLASY PIERWSZEJ NA ROK SZKOLNY 2018/2019:

 • obowiązkowi szkolnemu podlegają dzieci 7-letnie;
 • do klasy pierwszej szkoły podstawowej przyjmujemy dzieci 7-letnie oraz dzieci 6-letnie, które odbyły przygotowanie przedszkolne („0”).

 

ZAPISY PROWADZONE SĄ DO DNIA 31 MARCA 2018 ROKU OD GODZ. 7.30 DO 15.30 W SEKRETARIACIE SZKOŁY.

We wstępnej fazie naboru konieczne jest podanie następujących danych:

 • imię i nazwisko dziecka,
 • imiona i nazwiska rodziców,
 • data urodzenia dziecka,
 • adres zamieszkania dziecka,
 • nr telefonu kontaktowego.

 

KONTAKT: tel. 84 697 29 63, e-mail: zsm2hrub@op.pl