Dwójka: Rok 1918. Odzyskanie Niepodległości

W dniu 27 marca 2018 roku uczniowie klasy 2A gimnazjum ze Szkoły Podstawowej nr 2 wraz z wychowawczynią panią Marzeną Kańkowską i panią Agnieszką Ślażyńską obejrzeli w HDK wystawę pt. „Rok 1918. Odzyskanie Niepodległości”.

Reklamy


„Należy stworzyć niezawisłe państwo polskie, które winno obejmować terytoria zamieszkane przez ludność niezaprzeczalnie polską, któremu należy zapewnić swobodny i bezpieczny dostęp do morza i którego niezawisłość polityczną i gospodarczą oraz integralność terytorialną należy zagwarantować paktem międzynarodowym”.

(Fragment orędzia prezydenta Stanów Zjednoczonych Woodrowa Wilsona)

 

W dniu 27 marca 2018 roku uczniowie klasy 2A wraz z wychowawczynią panią Marzeną Kańkowską i panią Agnieszką Ślażyńską obejrzeli w HDK wystawę pt. „Rok 1918. Odzyskanie Niepodległości”. Ekspozycja została przygotowana przez Ośrodek KARTA oraz Miejską Bibliotekę Publiczną w Hrubieszowie. Wystawa składająca się z dwudziestu plansz opowiada o całym 1918 roku. Chronologicznie pokazuje wydarzenia każdego miesiąca, które zbliżały nas do faktu ustanowienia państwa polskiego po 123 latach zaborów. Unikatowe zdjęcia archiwalne oraz relacje świadków historii prezentują rok 1918 – od stycznia do grudnia – w tym także najważniejsze wydarzenia i postaci, bez których państwo polskie by się nie odrodziło.

Ekspozycje oparto na dwóch perspektywach: lokalnej i ogólnopolskiej. Dwie plansze dotyczą wątku hrubieszowskiego, zapełniają je fotografie dawnego Hrubieszowa i wspomnienia dr. Józefa Skrobiszewskiego.

W tematykę tych wydarzeń wprowadziła nas pani Katarzyna Suchecka z Miejskiej Biblioteki Publicznej. Uczniowie z wielkim zainteresowaniem i w skupieniu wysłuchali wykładu, jak też obejrzeli prezentowane plansze.

Dziękujemy pani Katarzynie Sucheckiej za ciekawą lekcję historii.

 

Zdjęcia >>

 

Tekst: Marzena Kańkowska
Foto: Agnieszka Ślażyńska