Dzień najlepszych polskich uczniów

HrubieszówTomaszów Lubelski

Reklamy

„Całe życie jest szkołą” – takie hasło towarzyszyło stypendystom Stypendium Prezesa Rady Ministrów oraz Stypendium Ministra Edukacji Narodowej za wysokie wyniki nauce i szczególne osiągnięcia w Olimpiadach i Konkursach, którzy w miniony czwartek 5 listopada w Zespole Szkół Nr 1 w Tomaszowie Lubelskim odbierali dyplomy.

***

Reklamy

Szkoła uczy, nie tylko poszczególnych przedmiotów, ale także właściwych postaw i wartości. Okazuje się, że doskonalimy się całe życie…

Na pewno wie to Sylwia Roman – uczennica Liceum Profilowanego przy Zespole Szkół nr 1 w Hrubieszowie, która została stypendystką Prezesa Rady Ministrów.

Sylwia uczęszcza do klasy III L „d” (profil usługowo – gospodarczy). Jej średnia ocen w roku ubiegłym to 5.47.

Wręczenie dyplomów dla najlepszych uczniów poprzedziły przemowy zaproszonych gości oraz część artystyczna w wykonaniu młodzieży z Zespołu Szkół Nr1 w Tomaszowie Lubelskim.

W uroczystości brali udział między innymi: p. Anna Dudek – Janiszewska – Wicekurator Oświaty, p. Jan Lelonek – Kierownik Oddziału Zamiejscowego Kuratorium Oświaty w Zamościu, p. Jacek Grabek – Kierownik Delegatury Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego, p. Marek Sikora – Z-ca Dyrektora Departamentu Kultury, Edukacji i Sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego, p. Bogdan Leszczuk – Kierownik Lubelskiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli – Oddział w Zamościu.

Dołączamy się do gratulacji i życzymy kolejnych sukcesów w dalszym życiu.

***

Opr.: Daniel Buchowiecki

Na zdjęciu – Sylwia Roman.

_________________________________________________

zobacz zdjęcia »
_________________________________________________

Hrubieszow LubieHrubie 2009