23 kwietnia 2024

Egzamin ósmoklasisty 2022 w powiecie hrubieszowskim

Do egzaminu ósmoklasisty w województwie lubelskim w sesji głównej, tj. w maju 2022 r., przystąpiło 26 980 uczniów VIII klasy szkoły podstawowej (ok. 97%), w tym 188 uczniów – obywateli Ukrainy.

Pozostali uczniowie przystąpili do egzaminu ósmoklasisty w terminie dodatkowym albo byli zwolnieni z obowiązku przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty na warunkach określonych w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.

Zadania we wszystkich arkuszach sprawdzały, w jakim stopniu ósmoklasiści opanowali wymagania ogólne i szczegółowe − z zakresu trzech przedmiotów egzaminacyjnych − określone w wymaganiach egzaminacyjnych.

­
Średni wynik egzaminu ósmoklasisty w powiecie hrubieszowskim
powiat liczba zdających wynik średni (%) liczba zdających wynik średni (%) liczba zdających wynik średni (%)
język polski matematyka język angielski
Hrubieszowski 692 55 692 44 664 56

­

Wyniki egzaminu ósmoklasisty w gminach powiatu hrubieszowskiego:
gmina typ gminy język polski matematyka język angielski
liczba zdających wynik średn (%) liczba zdających wynik średn (%) liczba zdających wynik średn (%)
Dołhobyczów gm. wiejska 44 61 44 43 43 57
Horodło gm. wiejska 67 51 67 38 50 53
Hrubieszów gm. wiejska 94 53 94 45 94 46
Hrubieszów gm. miejska 239 55 239 46 235 63
Mircze gm. wiejska 59 52 59 43 56 51
Trzeszczany gm. wiejska 38 56 38 46 38 63
Uchanie gm. wiejska 51 51 51 38 51 44
Werbkowice gm. wiejska 100 58 100 43 97 54

­

Wyniki egzaminu ósmoklasisty w powiatach i gminach »

­

(źródło: OKE Kraków, fot. lubiehrubie)


Zobacz też:

Hrubieszów: Będzie 85 kamer i 16 km sieci monitoringu

Hrubieszów: Będzie 85 kamer i 16 km sieci monitoringu