17 lipca 2024

Egzamin z zakresu ratownictwa medycznego

10 strażaków z Komendy Powiatowej PSP w Hrubieszowie przystąpiło do recertyfikacji uprawnień do udzielania pierwszej pomocy medycznej.

Reklamy

Każdy strażak w hrubieszowskiej jednostce musi odbyć szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy. Uprawnienia zdobyte na takim szkoleniu ważne są 3 lata, po tym okresie strażak musi przystąpić do tzw. recertfikacji czyli egzaminu sprawdzającego.

***

Reklamy

Egzamin taki składa się z 3 etapów:
1. Część teoretyczna
2. Wykonania Resuscytacji Krążeniowo Oddechowej (RKO) na fantomie, który ocenia prawidłowość wykonania wentylacji i masażu serca.
3. Omówienie zasad postępowania ratowniczego podczas 3 losowo wybranych sytuacji, np. oparzenia ręki, wyziębienia organizmu, wstrząsu itd.

Zdjęcia >>

Reklamy

tekst i foto P. Sendecki