Energia elektryczna ze źródeł odnawialnych – OZE dobrze znana nauczycielom z ZS Nr 1 w Hrubieszowie

W dniach od 21 do 23 lutego nauczyciele uczący zawodu w Zespole Szkół Nr1
w Hrubieszowie, przebywali na warsztatach praktycznych w Łódzkim Regionalnym Parku Naukowo-Technologicznym, gdzie ma swoją siedzibę firma W4e – Centrum Energii Wiatrowej.

Reklamy

Firma ta zajmuje się projektowaniem elektrowni wiatrowych oraz fotowoltaicznych. Dzięki uczestnictwu w zajęciach praktycznych nauczyciele uzyskali odpowiedzi na następujące pytania:

Jak finansuje się elektrownie z odnawialnych źródeł energii?

Jak dokonuje się pomiar siły wiatru?

Jaki wpływ na środowisko mają elektrownie?

Jak poprawnie wykonać projekt elektrowni?

 

Zdobyta wiedza i umiejętności praktyczne przyczynią się do podniesienia jakości kształcenia w nauczaniu konkretnych zawodów, które oferuje przyszłym i obecnym uczniom Zespół Szkół Nr1.

Udział w warsztatach był możliwy dzięki zaangażowaniu w projekt pt.: „Nauczyciel w przedsiębiorstwie” zorganizowanym przez Lubelską Agencję Ochrony Środowiska S. A. Europejski Fundusz Społeczny, Człowiek – najlepsza inwestycja.


Opracował: Krzysztof Mazur

Fot. ZS nr 1