17 czerwca 2024

Europejski Tydzień Świadomości Dysleksji w Hrubieszowie

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Hrubieszowie przyłączyła się do obchodów Europejskiego Tygodnia Świadomości Dysleksji proponowanego przez Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Dysleksji w Gdańsku.

Reklamy

 

Tegoroczne obchody odbywają się pod hasłem „Nauczyciel bliżej dziecka z dysleksją” To temat, który zachęcił nas do refleksji nad tym, jak możemy odpowiadać na potrzeby naszych podopiecznych: dzieci, uczniów, ale też rodziców i nauczycieli.

W ramach tego tygodnia chętne osoby skorzystały z porad i konsultacji, których udzielali podczas dyżuru w siedzibie placówki dnia 09.10.2019 r. psycholog Aneta Dyl – Tarnawska, Anna Francuz, pedagog Ilona Puszek, logopeda Maria Malicka.

Reklamy

Podczas obchodów Europejskiego Tygodnia Świadomości Dysleksji zrealizowano w Miejskim Przedszkolu Nr 5 w Hrubieszowie dnia 10.10.2019 r. szkolenie dla nauczycieli wychowania przedszkolnego i młodszych klas szkoły podstawowej pt. “Wykrywanie dzieci ryzyka dysleksji”. Podczas szkolenia uczestnicy nabyli praktycznych umiejętności posługiwania się Skalą Ryzyka Dysleksji w celu przeprowadzenia wielowymiarowej oceny gotowości szkolnej, zapobieganie specyficznym trudnościom w nauce czytania i pisania. 

Spotkanie poprowadziła – pedagog neurologopeda Ewa Wasiak.

Reklamy

Ponadto odbyło się spotkania dla rodziców i nauczycieli w Szkole Podstawowej w Mirczu dnia 15.10.2019 r. i Szkole Podstawowej w Wiszniowie dnia 24.10.2019r pt. “Do szkoły z dysleksją czy bez?” Spotkanie z prezentacją multimedialną poprowadziły psycholog Justyna Szeląg i pedagog neurologopeda – Ewa Wasiak. Rodzice i wychowawcy zapoznali się z przyczynami i objawami ryzyka dysleksji u dzieci od 3. roku życia do momentu początkowej nauki w szkole.

W Szkole Podstawowej w Werbkowicach dnia 22.10.2019 r. odbyły się warsztaty dla rodziców pt. “Usprawnianie czytania i pisania w oparciu o elementy Metody Dobrego Startu” Warsztaty poprowadziła pedagog neurologopeda – Ewa Wasiak. Wiedza wyniesiona z warsztatów posłuży zapobieganiu trudnościom w nauce czytaniu i pisaniu, przyczyni się do stymulowanie rozwoju tych umiejętności. Rodzice zostali wyposażeni w praktyczne umiejętności dotyczące nauki usprawniania czytania i pisania.

Wszystkim uczestnikom konsultacji, szkolenia, warsztatów, prelekcji z prezentacją, rodzicom i nauczycielom serdecznie dziękujemy za gościnę i wspólne przyłączenie się do wyżej wymienionych obchodów Europejskiego Tygodnia Świadomości Dysleksji.

 

tekst i fot. Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Hrubieszowie