18 lipca 2024

Finansowanie inwestycji z zakresu ochrony wód

Mieszkańcy Hrubieszowa, którzy chcą się podłączyć do miejskiej kanalizacji oraz ci, którzy chcą budować na swoich posesjach przydomowe oczyszczalnie ścieków, mogą skorzystać z dotacji funduszu ochrony środowiska. O finansowaniu inwestycji, wpływających na ochronę wód dyskutowali w Hrubieszowie uczestnicy konferencji, zorganizowanej przez Urząd Miejski oraz Narodowy Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Reklamy

W spotkaniu, które odbyło się w środę 26 października, wzięli udział przedstawiciele firm, instytucji oraz gmin powiatu hrubieszowskiego.

Przedstawiciele funduszu wyjaśniali m.in. jak pozyskiwać środki na przydomowe oczyszczalnie oraz podłączenie budynków do zbiorczego systemu kanalizacyjnego. Zaprezentowali też możliwości dofinansowania tego typu inwestycji w ramach, realizowanego przez NFOŚ, Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych.

Reklamy

Według uczestniczącego w konferencji sekretarza miasta Hrubieszów Czesława Podgórskiego, cel spotkania został osiągnięty ponieważ jego uczestnicy dowiedzieli się o wielu nowych rozwiązaniach, które mogą zastosować w swoich gminach czy przedsiębiorstwach.

Ze środków funduszu ochrony środowiska mogą skorzystać m.in. mieszkańcy, którzy chcą się podłączyć do miejskiej sieci kanalizacyjnej. Część kosztów wykonania przyłączy może być sfinansowana właśnie przez NFOŚ. Właściciele posesji, którzy są zainteresowani tą propozycją powinni się kontaktować z miejscowym Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, bo to ono może składać wnioski o przyznanie dotacji.

Reklamy

Władze miasta zachęcają do skorzystania z tej oferty mieszkańców, którzy mają dostęp do sieci, ale do tej pory się do niej nie podłączyli. Dotyczy to m.in. nowo wybudowanej kanalizacji w ulicach: Kilińskiego, Żeromskiego, Jatkowej, Prostej, Ludnej, Partyzantów, Pobereżańskiej, Rubinowej i Teresówka. Zgodnie z obowiązującymi przepisami powinny być do niej podłączone wszystkie nieruchomości, które nie są wyposażone w przydomową oczyszczalnię ścieków.

Szczegółowe informacje, także w sprawie ewentualnego dofinansowania przyłączy, można uzyskać w siedzibie Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej.

***

Źródło:
www.ias24.eu