18 czerwca 2024

Kolejna inwestycja w Gminie Werbkowice dofinansowana z UE

Zarząd Województwa Lubelskiego zatwierdził wniosek Gminy Werbkowice o dofinansowanie inwestycji wodno-kanalizacyjnej. Tym razem będzie to budowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowościach: Wilków, Łysa Góra, Strzyżowiec, Terebiniec, Peresołowice, Dobromierzyce, Werbkowice”, a kwota dofinansowania z Unii Europejskiej wyniesie ponad 3,4 mln zł.

Reklamy

Zarząd Województwa Lubelskiego zatwierdził wniosek Gminy Werbkowice o dofinansowanie operacji w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” – tyt. projektu „Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowościach:Wilków, Łysa Góra, Strzyżowiec, Terebiniec, Peresołowice, Dobromierzyce, Werbkowice” – kwota dofinansowania z UE to ponad 3,4 mln zł.

Reklamy

Jest to już 3 w ciągu ostatnich 2 lat inwestycja wodno-kanalizacyjna w gminie dofinasowana z programów UE. W sumie gminie przyznano ponad 7,6 mln. zł dofinasowania na działania wodno-kanalizacyjne.