19 kwietnia 2024

Fundacja Kultury i Przyjaźni Polsko-Francuskiej

Fundacja Kultury i Przyjaźni Polsko – Francuskiej im. Krystyny i Stefana Du Chateau w Hrubieszowie została założona czternaście lat temu przez Stefana Du Chateau, Honorowego Obywatela Miasta Hrubieszów i znanego architekta.

Główne cele fundacji to bezpłatne nauczanie języka francuskiego, a także przekazywanie wiedzy z zakresu kultury, nauki i sztuki polsko – francuskiej.

Więcej wiadomości na temat Fundacji znajdziecie na jej stronie internetowej
www.fundacja.hrub.pl >>
do której link na stałe umieściliśmy w prawum menu -> organizacje -> Fundacja KiPPF.