Gmina i miasto Hrubieszów: Gminne Zawody Sportowo – Pożarnicze OSP

Wzięły w nich udział 22 drużyny z terenu miasta i gminy Hrubieszów uczestnicząc w kategoriach: OSP, Męskich Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych, Kobiecych Drużyn Pożarniczych i Żeńskich Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych.

Reklamy

Zwycięzców wyłoniła sztafeta pożarnicza 7 X50 mz przeszkodami i ćwiczenie bojowe.

Wśród OSP pierwsze miejsce zajęły Moniatycze przed Wołajowicami i Stefankowicami. Najlepszą Męską Młodzieżową Drużynę Pożarniczą przygotowało Kobło, które uplasowało się przed Teptiukowem i Stefankowicami. Natomiast miejsca wśród Żeńskich Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych zajęły kolejno Dziekanów i Masłomęcz. W kategorii Kobiecych Drużyn Pożarniczych I miejsce zajęła drużyna z Kobła a II-gie drużyna z Masłomęcza. Strażackie zmagania odbyły się 23 czerwca br., w Nowosiółkach (gm. Hrubieszów).

Spotkanie było okazją do wręczenia wielu strażakom medali i odznak nadanych przez władze Związku OSP RP. W tym roku przyznano 29 medali „Za Zasługi dla Pożarnictwa”, z czego: 8 złotych, 10 srebrnych i 11 brązowych. 21 druhom i druhnom OSP przyznano odznakę „Strażak Wzorowy”.

                                                                                                      

Wójt Gminy Hrubieszów

(-) Jan Mołodecki