Gminy na 6! Hrubieszów nagrodzony, Dołhobyczów i Werbkowice wyróżnione

Miasto Hrubieszów zostało nagrodzone, a gminy Dołhobyczów i Werbkowice wyróżnione, podczas Gali Finałowej konkursu Gmina na 6, która odbyła się w Centrum Spotkania Kultur w Lublinie 18 lipca 2019 roku.

Reklamy

 

Była to już druga edycja konkursu, podczas której „Kurier Lubelski” nagrodził najlepsze w regionie samorządy. Partnerem w Konkursie Gmina na 6 był Samorząd Województwa Lubelskiego. Kapituła ekspertów oceniała sprawność samorządów w pozyskiwaniu i wykorzystaniu dotacji z Unii Europejskiej.

Podczas inauguracji, w Lubelskiem Centrum Konferencyjnym, Wicemarszałek Województwa Lubelskiego Dariusz Stefaniuk wręczył nagrody i wyróżnienia dla samorządów z województwa lubelskiego.

Jedna z głównych nagród została przyznana Miastu Hrubieszów za realizację projektu „Budowa instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii”. Statuetkę odebrał Zastępca Burmistrza Miasta Hrubieszowa Paweł Wojciechowski.

Nagrodzony projekt obejmował wykonanie instalacji kolektorów słonecznych, instalacji fotowoltaicznych wraz z pompami ciepła w Hrubieszowie. Instalacje służą indywidualnym mieszkańcom miasta. Jego ideą była ochrona i poprawa stanu środowiska naturalnego i poprawa jakości życia mieszkańców.

Ogólna wartość projektu to 4 215 933 zł., z czego dofinansowanie z UE wyniosło 3 210 595 zł., a wkład własny Gminy Miejskiej Hrubieszów 1 005 338 zł.

Gmina Dołhobyczów została wyróżniona dzięki realizacji projektu „Głęboka termomodernizacja obiektów Zespołu Szkół w Hulczu”. Całkowita kwota projektu wyniosła 2 987 131 zł., w tym wydatki kwalifikowalne 2 067 580 zł. Wartość dofinansowania wyniosła 1 757 443 zł.

Zrealizowany w projekcie zakres robót budowlanych obejmował termomodernizację starej części szkoły, łącznika, nowej części szkoły, łącznika, sali gimnastycznej, wymianę instalacji c.o. roboty zewnętrzne, instalację pompy ciepła oraz instalację dolnego źródła pompy ciepła.

Wyróżnienie w konkursie zdobyła również gmina Werbkowice.

 

(źródło: Kurier Lubelski, UM Hrubieszów, UG Dołhobyczów, fot. UM Hrubieszów, UG Dołhobyczów)