Hala i boiska przy Kościuszce

Hrubieszów Na 29 miejscu listy projektów wybranych do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego znalazła się „Budowa hali sportowej wraz z łącznikiem i boiskami sportowymi przy Zespole szkół Nr 3 w Hrubieszowie”. Całkowita wartość projektu to 6 087 014,45 złotych.

Reklamy

***

Budowa będzie dofinansowana z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WL na lata 2007-2013 dla Działania 8.2 Infrastruktura szkolna i sportowa.

29 14 13/09-WND-RPLU.08.02.00-06-062/09
Powiat Hrubieszowski
Budowa hali sportowej wraz z łącznikiem i boiskami sportowymi przy Zespole szkół Nr 3 w Hrubieszowie
6 087 014,45
4 869 611,55
85,00

(Kolejno: Lp., Miejsce w rankingu, Numer wniosku,
Wnioskodawca,
Tytuł projektu,
Wartość całkowita projektu w PLN,
Wnioskowana kwota dofinansowania w PLN,
Liczba uzyskanych punktów)

Listę projektów wybranych do dofinansowania można pobrać
TUTAJ »

_________________________________________________

Hrubieszow LubieHrubie 2010