15 lipca 2024

Hrubieszów: Będzie kolejna elektrownia fotowoltaiczna w PGKiM

Hrubieszowskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej otrzymało kolejne dofinansowanie na budowę instalacji fotowoltaicznych.

Reklamy

PGKiM Sp. z o.o. w Hrubieszowie otrzymało dofinansowanie na budowę instalacji fotowoltaicznych na swoich obiektach. Umowa została zawarta 13 stycznia w siedzibie Lubelskiej Agencji Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie.

Całkowita wartość projektu wynosi 2 387 186,06 zł, a kwota przyznanego dofinansowania to 865 058,55 zł. Inwestycja będzie realizowana od stycznia 2021 do czerwca 2022 roku.

Reklamy

W ramach projektu planowana jest budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy 574,56 kWp na terenie oczyszczalni ścieków przy ul. Gródeckiej. Jej powierzchnia obejmie prawie 3 000 m2 i będzie składać się z blisko 1600 modułów fotowoltaicznych. Szacuje się, że instalacja będzie produkowała blisko 600 MWh/rok.

Inwestycja jest kontynuacją działań podejmowanych przez PGKiM Sp. z o.o., zmierzających do redukcji kosztów energii elektrycznej. W 2020 roku również z udziałem środków europejskich została wybudowana instalacja fotowoltaiczna na terenie Stacji Uzdatniania Wody o mocy zainstalowanej 200kWp

Reklamy

***

Inwestycja będzie realizowana w ramach projektu pod nazwą „Budowa instalacji fotowoltaicznych na obiektach PGKiM Sp. z o.o. w Hrubieszowie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa: 4 Energia przyjazna środowisku, Działanie 4.2, współfinansowanego ze środków europejskich”.

(info i fot. PGKiM)


Zobacz też:

Hrubieszów: Zakończono budowę elektrowni fotowoltaicznej na terenie Stacji Uzdatniania Wody


LubieHrubie na YouYube