19 kwietnia 2024

Hrubieszów: Będzie nowy maszt telefonii komórkowej na ul. Kolejowej?

Zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia na budowę stacji bazowej telefonii komórkowej w Hrubieszowie, przy ul. Kolejowej.

Starosta Hrubieszowski zawiadamia, że w dniu 4.11.2020 r. na wniosek inwestora P4  Sp. z. o.  o, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia na budowę inwestycji celu publicznego z zakresu łączności publicznej – stacji bazowej telefonii komórkowej PLAY wraz z wewnętrzną linią zasilającą w Hrubieszowie, przy ul. Kolejowej, na działce o numerze ewidencyjnym: 1338/2, obręb Podgórze.

W ciągu 14 dni od daty wywieszenia obwieszczenia, można w Wydziale Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Hrubieszowie, przy ul. Narutowicza 34, w pokoju nr 9, zapoznać się z aktami sprawy i składać ewentualne uwagi lub wnioski.

­

źródło: UM Hrubieszów / Starostwo Powiatowe w Hrubieszowie